Välj en sida

Charkernas rytm

Ibland känns livet oerhört svårt och överväldigande. Speciellt innan man blivit helt trygg med att meditera och hitta sin kraft och trygghet med hjälp av sina guider och ett oändligt och villkorslöst ursprung. Det kan också kännas så när det är för mycket som rasar i ens liv, och man inte längre förmår sig att meditera.

Precis som allt annat har vår utveckling en rytm. För oss människor har den en puls på cirka sju år och det är de åldersindelningar som du bland annat stöter på i chakrasystemet . Chakraenergin hjälper oss att vid respektive period röra oss i rätt riktning. Det börjar med en känsla av total samhörighet, något som för det lilla barnet dessutom är en absolut nödvändighet (rotchakrat). När det största behovet av trygghet är uppfyllt vill vi sedan röra oss utåt och vi börjar med att ta ett steg åt sidan genom att särskilja oss från gruppen (sakralchakrat). Vi tar helt enkelt reda på vem vi är i förhållande till familjen. Efter ett tag räcker det inte att bara stå vid sidan om gruppen utan vår nyfikenhet driver oss att ta steget fullt ut för att skapa en alldeles egen plats i världen (solarplexus).

 

Längtan efter gemenskap och att ingå i en helhet börjar sedan göra sig gällande igen och vi börjar röra oss in mot närhet och samhörighet (hjärtchakrat). Precis som tidigare, under påverkan av sakralchakrat, börjar vi efter ett tag försöka reda ut hur vi ska kunna vara vårt unika jag och samtidigt vara kvar i samhörigheten. Vi tar då ett steg åt sidan för att återigen ta reda på vem vi är och vad som är sant för just oss (halschakrat).

 

Eftersom det är svårt att bryta sig loss från en samhörighet och identitet man själv skapat behövs något nytt och vi tar därför ett steg ut i det okända. Nya perspektiv och ny kunskap om oss själva och livet kommer till oss (pannchakrat). Dessa nya sätt att se på oss själva och universum gör att vi sedan återigen söker oss tillbaka till den totala samhörigheten, vårt ursprung (kronchakrat).

 

Det är en rytm, som en in- och utandning eller flödet mellan vila och aktivitet, och när du lär känna denna rytm inom dig är det betydligt lättare att förstå dig själv, dina beslut och dina känslor. Samhällets syn på och motstånd mot vårt behov av att vara unika och fullständigt självständiga påverkar i allra högsta grad vår förmåga att utvecklas. Precis som rädsla för att förlora kontrollen över våra egna liv gör det svårt för oss att ingå i samhörighet, som par, som grupp eller i den totala helheten.

 

När du vill helas och bli fri från gamla begränsningar och idéer om vem du är, är därför de olika chakrana en guldgruva av information. Dessutom hjälper kroppen dig genom att visa, med hjälp av skador, sjukdomar och andra fysiologiska yttringar, vilket chakra, det vill säga psykologisk aspekt, du behöver titta närmare på. Att helas är spännande och mycket lättare än vad du kanske tror. Att ta hjälp av kunskap kopplad till dina chakran och att se den naturliga rörelsen i ditt liv, underlättar.