Välj en sida

Healingsession

»Att helas innebär att lyssna, möta, andas, acceptera, släppa taget och därefter vända sig till något som ger glädje, hopp och inspiration.«

Jag har arbetat som healer sedan 2005 och genom åren har jag sett människor hämta hem sin kraft från svåra övergrepp och trauman, från övertygelse om att inte vara värdiga att vare sig älskas eller leva, från sorg och förtvivlan och från oförmågan att skapa det liv de vill ha.

Min egen resa har haft samma ingredienser och jag har lärt mig lika mycket av mig själv som av mina klienter.

Av erfarenhet vet jag att allt kan helas och att frihet finns tillgängligt för alla. Det gör att jag också vet att alla har förmågan att hela vilket är anledningen till att jag skapat min healingkortlek, skriver mina böcker och driver denna community.

Med dessa kommande rader vill jag ge en bild av hur mitt klientarbete ser ut och hur du kan göra för att vara din egen healer. Det är mycket lätt att dra paralleller mellan en professionell session och att sitta hemma och gå djupare in i sig själv. Helandet finns alltid tillgängligt, oavsett form och utövare. Det är meningen att vi ska helas.

Läs mer om min session +

När en klient kommer till mig lyssnar jag med alla mina sinnen. På orden, mellan orden, med känslorna och till vägledning från de icke-fysiska vänner som är med oss. Jag är fullständigt närvarande och accepterar allt som kommer upp. Utan att döma eller värdera.

För att hjälpa klienten att gå djupare in i sin frågeställning eller i sin känsla ställer jag frågor som speglar det som sagts. Mina frågor utgår från det jag har uppfattat mellan raderna eller via vägledningen. Det skiljer sig oftast från det som klienten själv såg som sitt problem och de ger ett djupare eller annorlunda perspektiv på samma fråga.

Under djup avslappning och i ett meditativt tillstånd vägleder jag sedan klienten till att möta de känslor, rädslor eller motstånd som behöver få lov att komma upp till ytan. Jag håller energin så att klienten kan röra sig tryggt i sin egen värld. Att hålla energin innebär att jag litar på att allt kan helas och att jag vet att klienten både är kapabel och värdig att släppa taget om det som hindrar. Jag vet också att vi inte är ensamma om att känna tillit till detta. Klientens alla guider och vägledare är alltid närvarande. Vet man det är det lätt att hålla energin.

Denna del av helandet inleder jag med en bön och med att uttala min intention kring helandet, det vill säga min uppfattning om vad som behöver göras. Bönen är mitt sätt att visa min enorma tacksamhet över det som kommer att ske, att jag får vara del av det och att det är så finurligt ordnat att det går. Intentionen säger jag för att visa att jag är medveten om mitt eget värde i processen men att jag förutom det släpper taget om det som ska ske. Den högre intelligensen, den helande och djupt kärleksfulla kraften, gör resten.

En del av den bön jag inleder healingen med lyder:

Jag tackar för det helande som här kommer att ske och jag tackar för att det är möjligt. Jag tar tacksamt emot den villkorslösa kärlek som kommer till oss.

En healing avslutas alltid med att klienten ordentligt kommer tillbaka in i kroppen igen. Helandearbetet sker delvis i de yttre energikropparna och när vi är färdiga ska varje cell i den fysiska kroppen vara fylld med närvaro. Universum sköter nu resten och helandeprocessen fortgår långt efter att sessionen avslutats.

Det var i korta ordalag en beskrivning av en session med mig och självklart finns det väldigt många andra sätt att genomföra en healing. Nu vill jag ge dig en bild av hur du kan göra, hur du kan ha en healingsession med dig själv.

»Jag tackar för det helande som här kommer att ske och jag tackar för att det är möjligt. Jag tar tacksamt emot den villkorslösa kärlek som kommer till oss«

En healingsession med dig själv

Precis som jag lyssnar på klienten lyssnar du på dig själv när du tar dig tid att låta kroppen tala, när du stannar upp, andas och känner efter hur du mår, vad du känner och vad du vill. Gör du det mer koncentrerat blir helandet större än när du bara noterar att något är på gång. Ta en stund för dig själv där du i tystnad kan gå djupare in i dig själv.

Läs mer om hur du har en healingsession med dig själv +

Sitt eller ligg i en bekväm position och ta några djupa andetag och känn hur du landar i kroppen. Var alldeles stilla en stund och lyssna till vad som kommer upp. Var känns det i kroppen? Vad känner du? Vilka tankar flyger genom ditt huvud? Döm inte, bara lyssna.

Låt korten vägleda dig djupare in i dig själv. De tar dig förbi den nivå du kanske fastnat på och erbjuder dig en ny tolkning. Låt bilder och texter leda dig till din egen kunskap och ge dig de insikter du behöver. Svaren finns alltid inom dig. Korten bara speglar dem åt dig.

När du känner att du förstår vad som pågår och vad du behöver titta närmare på är det dags att vända blicken djupare inåt. Om du vill kan du också inleda med en bön eller något som påminner dig om att det är naturligt för dig att helas. Din intention att släppa taget om något sätter i gång rörelser i universum som räcker för att helandet ska börja. Kom ihåg att du verkligen är omgiven av kärlek och att när du sitter där, till synes ensam, är det så långt ifrån sanningen som det kan komma. Du är allt utom ensam.

Sätt dig till rätta och ta några djupa andetag. Framkalla känslan du vill släppa taget om. Kanske behöver du framkalla ett minne eller tänka på en person som är kopplad till känslan du vill förstå och/eller släppa taget om. Även om det inte kommer tydliga bilder eller starka känslor så fungerar helandet. Att se, känna och höra vad som sker är en träningssak och utvecklas efter hand. Bara genom att uttala en intention som till exempel säger: ”Min intention är att möta, förstå, acceptera och släppa taget om min sorg” gör att du helas. Lita på processen. Hela universum inklusive din själ vill att det ska ske, vilket innebär att du arbetar i medvind.

Sitt med känslan och andas. Andningen är din healer. För varje andetag du tar släpper du lite av kontrollen och slappnar av. Andas in. Andas ut. Var observant på vad som händer i kroppen. Känns det extra mycket på ett visst ställe flyttar du ditt medvetande dit och fortsätter att andas. Om du till exempel tänker på eller ser vissa personer eller händelser kan du möta dem, lyssna på dem, prata med dem, skälla på dem. Känn tillit till att allt som behöver komma upp, kommer upp. Värdera inte utan acceptera. Acceptansen är din nyckel till frihet.Fortsätt att andas igenom känslorna även om det tar emot.

Efter ett tag känner du att det går att släppa taget om det du ville hela. Antingen genom att känslan försvinner eller genom att de personer som känslan var kopplad till inte längre finns med i din inre värld. Under en session stannar jag med klienten tills ljuset återvänder, tills det känns lätt och behagligt i kroppen igen. Du kan också uppleva det genom att helt enkelt fortsätta att vara medveten om din andning tills det känns lugnt och ljust inombords.

När du känner att du är färdig är det dags att grunda dig, att komma ner i den fysiska kroppen. Du gör det genom att röra på alla kroppsdelar och att sträcka på dig. Drick gärna ett glas vatten och rör dig lite lugnt och försiktigt. Du är nu grundad och redo att ta nästa steg i helandeprocessen – att göra något roligt!

Det du nu ska göra är att attrahera positiv energi och fokusera på det som gör dig nöjd och glad. Släpp tankarna kring det du har helat. Attraktionslagen är en stor helare för när du fokuserar på det du vill ha in i ditt liv, är det också det du drar till dig. Fyll ditt hjärta med tacksamhet och välj aktivt det som gör dig glad. Vänd dig mot något som gör att du känner dig älskad, sedd och bekväm. När du trivs vibrerar din energi på en högre nivå och eftersom lika söker lika är det också mer av den varan du drar till dig. Ju mer du väljer att se de stunderna i ditt liv, desto fler kommer det att finnas inom kort. Ta gärna ett avslutande kort, som kan följa med dig under dagen. Precis som klienten lämnar mitt rum lämnar du nu ditt helande.

Vid nästa tillfälle du känner att det är något som kroppen vill släppa ifrån sig upprepar du helt enkelt helandet. Du kommer att känna dig mer och mer bekväm med att vara din egen healer. Korten är lätta att förstå och din tillit och ditt mod stärks efter var gång du vågat stanna kvar i en känsla. Osäkerhet och rädsla byts strax ut mot nyfikenhet och en djup tacksamhet över att leva i en tid där det faktiskt går att förändra allt.

Har du processer som är tunga och gör dig rädd så tveka inte att ta hjälp. Vi behöver varandra, även i helandet. Lycka till!

»Det pågår nu ett helande, vila i den vetskapen.«

Helande

Vi är hela, perfekta och fullständigt strålande varelser. Vi är skapare, vi är kärleksfulla och vi är lekfulla. I grund och botten. Liven som vi levt har skapat känslomässiga erfarenheter som blockerar och förmörkar den sanningen. När vi helas innebär det att vi ser och känner oss så som vi egentligen redan är. Hela.

Helande innebär att lyssna, möta, acceptera och släppa taget. När du lyssnar på kroppen, som är din främsta vägvisare, kan du låta de känslor som har fastnat komma upp till ytan. Du möter dem genom att våga stanna kvar i dem, andas och låta helandet lysa upp ditt inre.

Du kan också lyssna på dina känslor och reaktioner gentemot andra människor eller speciella händelser. Möt dem, förstå mer om dig själv och låt oro och negativt tänkande släppa taget om dig.

En viktig aspekt av helandet är att lita på processen. När du har lyssnat på dig själv, mött känslorna inom dig, lärt dig något nytt om dig själv och tagit ansvar för ditt agerande gentemot andra, då har du gjort din del. Släpp då taget och vänd dig till det som gör dig glad, som får dig att känna dig stolt och bekväm med dig själv. Den helande, frigörande och fullständigt villkorslösa kärleksenergin gör resten.

Vi får hjälp att stärka upp vår egen förmåga att helas så fort vi ber om det. Identifiera vad som behöver helas, fokusera på det med intention att släppa taget och be den kraft, vägledare, gudomlighet som du känner dig trygg med att hjälpa dig.

Det du får hjälp med är att bli den du är, och alla universums krafter bidrar till att detta ska hända. Det du ber om är ingen orimlighet utan det mest naturliga som kan ske.

LYSSNA – MÖTA – ACCEPTERA – BÖN – TILLIT TILL PROCESSEN