Välj en sida

Helandeprocessen

»Om vi försöker att se alla val genom livet som skimrande pärlor på en tråd, där alla är lika viktiga, då skapar vi en djup känsla av respekt och självkärlek.«

Texterna som följer här nedan kommer från “Ditt Magiska Jag – 13 steg till ett glimrande liv för dig, jorden och allt annat levande.

Alla går igenom en helandeprocess, vare sig vi är medvetna om det eller ej. Vi upplever något som skakar om oss, vi reagerar på det och sedan hämtar vi oss från det. Med lite tur har vi lärt oss något. Liknande processer har vi i princip varje dag. Kanske hittar du inte dina nycklar, du blir irriterad och stressad och efter att du har hittat dem får du lägga tid på att komma tillbaka i balans igen.

Det kan räcka med några djupa andetag, då du centrerar dig och får perspektiv på den tillfälliga känslostormen, men det kan också ta hela dagen. Ditt irriterade tillstånd, den frekvens som du då vibrerar på, gör att du drar till dig andra händelser på samma vibrationsnivå. Du slår kanske stortån mot bordsbenet, du välter ut din kaffekopp, skrivaren bråkar med dig och inga av de personer du skulle prata med är tillgängliga. När du går och lägger dig på kvällen tänker du att det var en riktigt usel dag. Nästa morgon är du förhoppningsvis förbi känslostormen och åter i balans. Du har gått igenom en helandeprocess.

Läs mer om helandeprocessen +

Vi kan alltid välja hur mycket vi vill gå in i en händelse. Genom att se processen är det lättare att göra ett val. När du låtit händelsen påverka dig hela dagen och på kvällen ligger och tänker igenom den, ser du kanske de försvunna nycklarna som en av flera händelser som gjort dagen jobbig. I stället för att se att det var ursprunget och att allt det andra var en effekt för att du valde att stanna i den irriterade energin. Det blev en lång och omedveten helandeprocess.

Med den kortare varianten, när du tog några minuter för att samla dig och andas igenom stressen, hade du med all säkerhet släppt hela händelsen en liten stund senare. Resten av dagen påverkades nu av en högre, mer samlad energi och du drog till dig händelser som stämde överens med den i stället. Du gick in i en medveten helandeprocess. Du gjorde ett medvetet val.

Det var en enkel beskrivning av en liten helandeprocess. En större helandeprocess kan handla om en skilsmässa, en sjukdom, en allvarlig konflikt, ett dödsfall eller en större förändring i din livsstil. Den som har obearbetade trauman och vid en viss tidpunkt i livet bestämmer sig för att aktivt ta tag i det som behöver helas, går också in i en helandeprocess.

Precis som årstiderna växlar och vi varvar mellan att vara vakna och att sova, har livet sin egen rytm. Om vi inte är så bundna till vårt känsloliv och våra rädslor går det att inom oss, även i den känslomässigt mest fasansfulla situation, veta att den går över. Även smärtan har en rytm. Om vi förstår att den rytmen finns och att den inte är personlig, är det mycket lättare för oss att ta oss igenom perioder i livet som skakar om oss.

»”Nyfikenheten får oss att undersöka i stället för att försöka hantera eller förtränga.”«

Sju steg i helandeprocessen

Det första steget är att vara nyfiken på sig själv. Om man exempelvis vaknar med en tung känsla tar man sig tid till att ta reda på vad den handlar om, genom att till exempel tolka nattens dröm, meditera och/eller dra kort. Samma sak gäller om något händer där ens reaktion förbryllar, alternativt om det är ett beteende som man har upplevt alltför många gånger. Eller om man helt enkelt bär på en stark känsla av oro, irritation eller liknande. Nyfikenheten får oss att undersöka i stället för att försöka hantera eller förtränga. Den får oss att vilja veta mer om oss själva och genom att skrapa lite på ytan ger det oss möjlighet till nya insikter.

Läs mer om de sju stegen +

När man förstår vad känslan eller beteendet egentligen handlar om händer nämligen mycket inom oss. Insikten om varför vi agerar eller känner på ett visst sätt ger klarhet och gör att vi förstår oss själva lite bättre. Förståelsen i sin tur hjälper oss att förändras. Lugnt och stilla kan vi låta bli att upprepa gamla mönster, för att i stället bejaka nya som passar oss bättre. Utan insikten om hur vi gör i nuläget är det svårt att förändras.

När aha-känslan har landat inom oss kan vi fortsätta helandet direkt genom att vända oss inåt och meditera på saken. Då ger vi oss möjlighet att förutsättningslöst möta det som finns kopplat till känslan och vår nya förståelse.

Om insikten är en intuitiv och intellektuell företeelse så är helandet via meditation och andning ett känslomässigt helande på cellnivå. Vi kan i meditationen gå djupare, vi kan undersöka från olika perspektiv och framför allt kan vi tillåta oss att känna det som behöver kännas. I meditation är vi gränslösa. Vi kan gå bakåt i tiden för att ändra händelseförlopp, vi kan expandera ut i våra yttre energifält och nå en djup känsla av frid och samhörighet. Vi kan också skapa visioner om hur vi vill ha det i våra liv. Meditationen underlättar dessutom för våra icke-fysiska vänner att göra sig hörda, antingen via bilder och ljud eller med fördjupade insikter som kanske inte kommer förrän efteråt.

Varje andetag vi sitter med en känsla i meditation helar. Sår som vuxit sig djupa under år, kan helas under några minuters närvaro. När vi vågar stanna i en känsla så helas den. Bit för bit, andetag för andetag. Det som är helat behöver inte helas igen. Det som får oss att sätta oss och låta helandet ske är en nyfikenhet på oss själva och en insikt om att något behöver tittas närmare på.

Det fjärde steget handlar om hur vi förhåller oss till det som kommer upp i vårt helande. Vare sig det handlar om det som sker i meditationen eller i sökandet efter insikter är acceptans nyckeln till ett mjukt och fint helande. Att varken döma eller värdera det vi känner, upplever eller förstår gör att självkärleken till slut kan få ta plats. Förlåtelsen blir möjlig och vi kan andas ut. Det finns ingen anledning att värdera. Varken vad vi känner, det som har skett eller hur vi har reagerat. Om vi försöker att se alla val genom livet som skimrande pärlor på en tråd, där alla är lika viktiga, då skapar vi en djup känsla av respekt och självkärlek. Känslor som gör det lättare att med entusiasm ge oss i kast med resten av livet.

Du kommer att känna när helandet under en meditation sker. Kanske öppnas ögonen, energin släpper eller så känns det helt enkelt ljusare inombords. Det är ett tecken på att helandet är avklarat för den här gången. Den signalen ska vi lyssna på, för det är här vi skapar magi inför framtiden. Genom att avsluta stunden i motsats till att sitta kvar och försöka gå djupare, hela mer, stanna kvar i det ordlösa, tillåter vi helandet att fortsätta på en annan nivå, utan vår inblandning. Vår uppgift är i stället att skapa nya banor i hjärnan, genom att fokusera på det som ger oss kraft och glädje.

Det första vi gör när vi känner att helandet är avslutat är att tacka för vad som skett – oavsett vad vi tror eller anser har helats eller vem det är som har gjort vad. Vi behöver inte förstå för att kunna uttrycka tacksamhet. Tacksamheten kan vara riktad till oss själva, för att vi tog oss tiden att sitta still och bli mer bekanta med vårt inre universum. Tacksamheten behöver heller inte formuleras mer än i just ett tack. När vi känner och uttrycker tacksamhet stärks den magiska medvetenheten inom oss, plus att den fungerar som ett avslutande av stunden. Därför är den ett viktigt steg i helandeprocessen ur ett dagligt perspektiv.

Det sjätte och näst sista steget är att resa sig upp och välja att göra något som väcker glädje. Det kan vara att sätta på musik som får kroppen att vilja dansa, ta en promenad, göra något gott att äta, ringa en vän. Att välja glädjen efter att ha varit närvarande bland alla känslor och insikter innebär flera olika saker. Dels bryts den inåtgående energin till att bli mer aktiv. Den feminina energin har för en stund hjälpt oss att gå djupt in i vår magiska värld och för att få balans behöver vi nu använda vår maskulina energi för att få samma helande i den fysiska världen. I det här fallet helar den feminina energin det som varit och den maskulina skapar det vi vill ha.

Glädje är en av nycklarna i attraktionslagen. När vi höjer frekvensen i kroppen, och det kan vi alltid göra exakt där vi är, har vi större chans att hamna på samma nivå som det vi vill ha in i vårt liv. Där fungerar manifestationen utomordentligt väl, och vi kan lätt dra till oss vad vi önskar. Vi är alltid en magnet, tricket är att vara det på rätt energinivå.

Att därför med bestämdhet och kraft välja glädjen efter att ha suttit med djupa och kanske starka känslor, gör att vi skapar något nytt inom oss. Det spelar ingen roll vad du gör, det handlar bara om att få upp energin i kroppen genom att göra något som du vet påverkar dig positivt.

De första gångerna kan det kännas motigt men effekten kommer fort, för det som sker är att vi skapar en ny verklighet inom oss. Även om den bara håller i några minuter i början så är det ett inre rum som börjar byggas, där vi kan vara allt vad vi är, oavsett vad vi processar och går igenom. Det går nämligen att känna glädje och tacksamhet samtidigt som man har tryck över bröstet eller känner oro i magen. Det är två olika platser inom oss och de kan vara aktiva samtidigt. I takt med att det gamla försvinner stärker vi på så vis det nya inom oss och det dröjer inte länge förrän det nya börjar visa sig även i det yttre – vilket hjälper oss att fortsätta att stärka detta magiska rum inom oss.

Det sjunde och sista steget är att ha tillit till att helandeprocessen nu fortsätter.

Det egna arbetet är över och den högre intelligensen, den helande och djupt kärleksfulla kraften, gör helt enkelt resten. Det innebär att vi kan göra annat än att tänka på vad som pågår inom oss och vad som behöver helas – det sköter sig själv. Faktum är att det sköter sig bättre i detta skede utan vår inblandning.

Dessa sju steg visar hur helandet inte behöver ta mer än en liten stund för att åstadkomma enorma förändringar. De flesta av oss har en tendens att hänga kvar i det som känns svårt eller som vi upplever inte fungerar. På detta vis arbetar man i stället i samklang med både den helande energin och attraktionslagen. Vi går djupt och vi går framåt – samtidigt.

Att helandet kräver betydligt kortare stund beror på att helandet sker på en plats inom oss där tiden inte existerar. I den yttre världen är tiden däremot verklig och förändringarna är trögare. Det som går blixtsnabbt i en tidlös dimension behöver betydligt längre tid i vårt dagliga liv. Att man lever livet så magiskt som möjligt gör att manifestationer kan få det utrymme de behöver för att materialisera sig.

ÖVNING: FÅ UPP ENERGIN

Skriv en lista på vad som får dig att höja energin. När energin är lägre kan det vara svårt att komma på vad man tycker om att göra eftersom det kan upplevas som besvärligt och omöjligt just då. Ha listan tillgänglig så att du när du reser dig från din helande stund lätt kan få inspiration till vad kroppen brukar behöva för att komma i gång igen.

»Vi går djupt och vi går framåt – samtidigt.«