Välj en sida

Inre Barn

Du är älskad, hel och oskyldig.

Ett inre barn är ett känslomässigt minne från vår barndom som inte har fått lov att komma fram. Ibland är det kopplat till ett specifikt minne, ibland till en längre tids utsatthet. Vi är i väldigt hög grad styrda av våra inre barn. Våra reaktionsmönster har oftast sitt ursprung i barndomen och oförlösta känslor som sitter kvar.

När du vet om och minns din utsatthet kan det skapa en lojalitet till ditt inre barn. Lojalitet gör att du omedvetet håller fast i stället för att tillåta dig att släppa både minnet och barnet fritt. Att släppa innebär inte att svika barnet eller att ringakta innebörden av det som en gång hänt. Tvärtom skulle det innebära ett lugn för barnet inom dig.

Som vuxen och med vetskap om att du skapar den verklighet du vill ha tar du i stället över ansvaret från barnet. Barnet behöver inte bära smärtan och osäkerheten. Du kan trösta och visa att ni har rätt att leva i trygghet, att känna er älskade och att omge er med människor som får er att känna så.

»Den gula labyrinten symboliserar de irrvägar du går när barnet inom dig känner sig oälskat. Den lila färgen visar hur oerhört älskad och trygg du egentligen alltid har varit. Guider, änglar och beskyddare har omgivit dig från ditt allra första andetag.«

Du helar dina inre barn genom att möta känslorna inom dig. Kan du inte se barnet framför dig, i aktuell ålder, tänk på ett annat barn. Möt barnet på dess egen nivå, ge det tröst och omsorg. Öppna ditt hjärta och låt kärleken strömma. Efter ett tag kommer barnet att kunna släppa taget om dig och ge sig ut för att leka. Det kan också kännas som om ni smälter ihop.

Leta gärna fram ett foto från aktuell ålder och ha det framme ett tag. Tänk på dig själv med kärlek, minns sådant som du tyckte om och som gjorde dig glad. Barnet var oskyldigt och utsatt. Du har kraften att älska och förlåta dig själv och andra.

I biblioteket här finns mer hjälp till att hela ditt inre barn. Temat Rotchakrat är en bra start för när vi förstår vårt rotchakra, är det lättare att hitta de barn som behöver helas. Meditationen Inlindad i bomull kan hjälpa om det känns jobbigt att vara i kroppen och du behöver en famn att vila i. Följa John, är en mjuk och fin metod att hela sina inre barn på.

BARNDOM – LOJALITET – PÅVERKAN – TRÖSTA – HELA – LEKA