Välj en sida

Känslan Rädsla

»Den turkosa bakgrunden ger dig skydd mot din rädsla, tilliten fyller dig och får dig att andas ut. Den lockar dig att ta fram din styrka och påminner dig om att du är värd att leva utan rädsla. Snäckan hjälper dig att vila tryggt.«

»Andas.«

De flesta människor är på något plan rädda. Vi är rädda för att bli straffade, för att bli uteslutna och för att inse att vi inte är älskade. Rädsla styr och kontrollerar oss och många människor tjänar på att du är rädd, eftersom rädsla är ett effektivt maktmedel. När du gör dig av med dina rädslor blir du fri att göra medvetna val och din integritet stärks. En människa utan rädsla är fri att känna och agera utifrån kärlek.

Rädslan finns inte någon annanstans än inom oss. Även om du kan fånga upp och påverkas av andra människors rädsla, är det bara inom dig som du kan förändra upplevelsen eller känslan av andras påverkan. Likaså är det bara du själv som har makt och möjlighet att göra dig fri från sådant som skrämmer dig. Lär därför känna dina rädslor. Respektera dem. Sitt, ligg, stå, gå, var med dem. Härled dem bakåt till sitt ursprung och andas igenom dem. Låt dem möta en annan sida av dig som är stark, glad och tacksam. En högre energi vinner alltid över rädslan.

Rädsla tar mycket kraft

Att leva med rädsla är oerhört energikrävande. Du har kanske ett speciellt tema eller en viss akilleshäl som får dig att gå i gång? Kanske din ekonomi, dina barns säkerhet, din hälsa eller din kärleksrelation. Det är ett drama som spelas upp i olika former och så länge du väljer att gå in i det fortsätter skådespelet. Egot är den som vill uppleva rädslan, aldrig själen, vilket innebär att rädslan inte är verklig. Ett yttre hot kan vara verkligt, men en rädsla som utan yttre påverkan lever sitt eget liv inom dig är inte verklig. Den är en illusion.

När du identifierar dina rädslor och förstår var de kommer ifrån är det lättare att särskilja dem från din intuition. Har du mycket rädslor i kroppen är det lätt att misstolka dem som varningar och vägledning. Lär dig känna skillnad på rädsla och intuition.

 

NYCKELORD: UTSATTHET. MAKT . MOD . FRIHET