Välj en sida

Känslan Sårbarhet

»Mot den blå bakgrunden blir du tydlig som den hela, ljusa, spirituella varelse du är. Snäckan omsluter din sårbarhet och väcker upp en ny självbild, som accepterar hela dig och gör dig trygg med att vara precis som du är. «

»Värna om din sårbarhet och se den förvandlas till styrka.«

Sårbarheten blir kännbar när du börjar få syn på dig själv. Det betyder att du haft mod nog att kärleksfullt plocka ner dina skydd och verkligen synat de historier om dig själv som du kallat för sanna. Det som blottas är dina allra känsligaste punkter, och egentligen spelar det ingen roll om de är formade av egot eller om det är djupa sår. Känslorna har format dig, styrt dig och kommer nu i dagen.

På din resa har din förmåga att se dig själv med objektiva ögon utvecklats. Det inre vittnet är starkt och du kan i dag välja mellan att falla in i dramat som är kopplat till din sårbarhet eller att i stället med ömhet konstatera vad som sker. Acceptans, empati och villkorslös kärlek är stora helare nu.

Att se sin egen sårbarhet gör bara ont en liten stund. Andra sidor hos dig har utvecklats i takt med att egot har gett vika och de hjälper dig nu att vara i kontakt med din sårbarhet. Din humor, din glädje, tacksamhet och kraft gör att du kan omfamna dig själv med förståelse och värme. Din självbild i dag omfattar annat än det skadade och utsatta. Du är så mycket mer och genom att acceptera hela dig återställer du nu obalansen inom dig.

Sårbarhet gör dig stark

Möjligheten att värna om dig själv och skapa ett liv där du tillåter dig att vara som du är gör att din fulla potential kan få lov att ta plats. Styrkan kommer då från en plats djupt inom dig. Värna därför om din sårbarhet. Bli vän med den och låt den känna sig accepterad.

Vet du vad din sårbarhet består av? Helande sker i lager och det är inte säkert att det du kommer åt är samma sak som du i början ville hela. Det som ligger framför dig just nu är kanske en helt ny kunskap om dig själv. Dra gärna kort för att förstå vad som påverkar dig. Du har lättare att tycka om dig själv när du förstår dig bättre. Det är också enklare att då byta perspektiv för att se dig själv med nya kärleksfulla ögon.

 

NYCKELORD: MOD . NAKENHET . STYRKA . HELANDE .