Välj en sida

Tolkningsskolan

»Vi är så otroligt komplexa och mycket mer magiska än vad vi tror. Att använda en kortlek som är skapad för att hela är ett mjukt och enkelt sätt att öppna upp för en expanderande verklighet. Alla kan använda kortleken – det enda som behövs är lite nyfikenhet.«

HEJ FINA DU OCH VÄLKOMMEN TILL MIN TOLKNINGSSKOLA!

Här kan du lära dig allt du behöver veta om korten och kortlekens uppbyggnad. Denna kurs har jag tidigare gett på FB och då i en grupp med dagliga inlägg. Här kan du som medlem i DaybyDay Community ta del av den gratis. Mitt råd är att du gör den över en period på minst elva dagar. Rent tekniskt kan du absolut läsa igenom kursen på en dag, men om du vill ta del av det helande som sker när du lugnt och stilla går igenom de olika serierna, så är ett lugnare tempo att rekommendera. En serie per dag brukar vara lagom.
Du behöver korleken och om du tycker om att skriva, en anteckningsbok som du kan använda som journal över det som sker; vad du känner och tänker i takt med att du går igenom korten.
Jag önskar dig en trevlig resa, genom kortens helande och ditt eget inre.
Massa kärlek,
Lee ❤️

 

Varför en kortlek?

Att göra en egen kortlek var en tio år gammal dröm som plötsligt var verklig!!! Jag har ett förflutet med förberedande konstskola, illustrationer och formgivning men det var många år sedan jag slutade göra bilder. Helt plötsligt var det bara dags igen. Bilderna nästan smög sig på mig och utan att jag visste hur det gått till var jag i full gång. 77 bilder i kortleken. Du förstår ju att jag även fick göra ett par innan….
Läs mer om varför jag gjorde en kortlek +
Jag har alltid älskat kortlekar och som du ser på högen har jag avverkat en del. För den som aldrig arbetat med kort kan idéen verka knasig, att man kan kommunicera med sig själv via kort. Men så är det ju verkligen! Av flera anledningar. Dels är de flesta kortlekar gjorda med hjälp av djup andlig inspiration och vägledning. Det innebär att där finns energier inbakade i bilder och texter som på ett högre plan hjälper oss att öppna upp för vår egen kunskap. Det ÄR vår egen kunskap vi frigör med hjälp av korten. Texter och bilder är nycklar till sådant vi själva vet – bortom vårt nuvarande resonemang.

Dels gör stunden vi sitter med korten att vi vänder oss inåt, lyssnar och tolkar på ett sätt vi normalt inte gör. Vårt nedärvda symbolspråk vaknar och vår verklighet expanderade. Vi kommer i kontakt med en djupare del av oss själva. När vi använder orakelkort blir vi helt enkelt mer magiska. Jag har träffat många skeptiska människor som ändå varit nyfikna nog att prova mina kort och de häpnar alltid. För korten ÄR magiska och oerhört träffsäkra. Har man en gång själv insett att man faktiskt kan lära sig mer om sig själv och en situation då försvinner liksom skepticismen.

TAROT ÄR ETT SYSTEM som man kan göra en kortlek efter och lite slarvigt kallas alla kortlekar för tarotkort, men det är alltså ett speciellt upplägg i en tarotkortlek. Andra kortlekar fungerar bra utan något system alls eller så bygger de lite löst på Tarot. De brukar kallas för orakelkort. Eftersom jag är healer ville jag göra en kortlek som verkligen hjälper en att helas. Fylld med insikter, helande, inspiration och vägledning ut ur det gammal. På ett mycket kärleksfullt sätt och som passar oss där vi är idag. Jag byggde därför ett eget system som utgår från min kunskap och mitt sätt att se på helande och vår magiska förmåga att förstå och helas.

Korten och boken

Boken som hör till kortleken är användbar på flera olika vis. De första 40 sidorna går igenom upplägget, symboler, färger och ger förslag på olika läggningar. Det är förstås vad vi också gör här i kursen, men här får du hjälp att gå djupare. På sidan 42 finns det en uppställning på vilka kort som ingår i vilken serie och på nästa uppslag finns ett register i bokstavsordning som gör det lätt att hitta de kort du vill läsa om. När du lärt dig om de olika serierna är det lätt att bläddra fram till rätt kort om du bläddrar bakifrån.
BLANDA KORTEN. Att bara sitta med korten i handen blir med tiden väldigt meditativt. Ju längre du arbetar med dem desto mer känner du av dess energi och att sitta med dem kan kännas tryggt likväl som ett sätt att fokusera och lugna ner tankarna.
Läs mer om hur du blandar korten +
När du vill dra ett kort börjar du med att skyffla korten i handen. Hur du gör spelar ingen roll men min rekommendation är att hantera dem mer varsamt än vanliga spelkort. Medan du flyttar runt korten i högen tänker du på vad du vill fråga. Ibland är kanske inte frågan tydlig inom dig och då väntar du tills du vet. Du kommer att känna inom dig, när det är dags att dra kort.

Frågor du kan ställa är: Var är jag just nu? Varför mår jag som jag gör? Vad betyder den här känslan? Vad något betyder. En händelse eller ett tidigare kort. Vad betyder en viss relation? Vad är det jag behöver förstå?

DRA KORT. Det finns olika sätt att dra kort på, alla precis lika bra. Vad jag däremot brukar rekommendera är att man väljer ut ett sätt för att sedan vara konsekvent med det. Anledningen till det rådet är att det motverkar tvivel. Tankar som “Tog jag rätt kort??😱” undviks när man alltid gör på samma sätt. Dessutom – du kan aldrig ta fel kort. Att arbeta med kort innebär att du utvecklar en djup tillit till att du verkligen är i ett ärligt och riktigt samtal, mellan dig och dig. Mellan dig och dina guider och mellan dig och korten. Så jag upprepar – DU TAR ALLTID RÄTT KORT!!! 😂

SOLFJÄDERN. Efter att du har blandat och frågan du vill ställa är klar inom dig breder du ut korten som en solfjäder framför dig. Nu finns det lite olika sätt att välja ut kort på. Du kan föra handen en liten bit ovanför korten och där du känner att det “drar” tar du ett kort. Det kan kännas varmt, kallt eller magnetiskt. Väldigt individuellt.

Du kan också blunda och se solfjädern framför dig och se var kortet du ska ta ligger. Sen öppnar du ögonen och sträcker snabbt fram handen och tar ett kort. Ett tredje sätt är helt enkelt mycket snabbt och instinktivt ta kort.

KUPERA. Detta är min favorit främst för att jag så ofta är på ställen där jag inte kan bre ut mig med en solfjäder. När jag blandat korten lyfter jag av en del av kortleken och tar det kort som ligger överst i den del som är kvar.

LÅTA KORTLEKEN VÄLJA. Då fortsätter du att blanda korten fast nu med öppna ögon. Vissa kort kommer att stå ut. De eller det väljer du.

EXTRA KORT. Även om du använde variant 1 och 2 kan kortleken vilja säga sitt och kastar helt enkelt ut ett kort. Då plockar du upp det kortet, men lägger det åt sidan och låter det ge ytterligare ett perspektiv på frågan.

Förvaring

En del behåller kartongen och förvarar kortlek och bok i den. Man kan också välja att svepa in kortleken i en tygbit av naturmaterial eller lägga den i en påse eller väska. Att låta den ligga framme tillsammans med boken så att den är lätt att komma åt är också ett trevligt sätt att låta den vara med.a.

»Att hantera kortleken med respekt har alltid varit väsentligt för mig och jag har därför tagit väl hand om mina.«

Chakrasystemet

Innan jag börjar förklara kortlekens upplägg, vill jag lite kort gå igenom det som kallas för chakrasystemet och specifikt då de sju största chakran som finns inuti kroppen. Trots att jag inte direkt nämner dem vid namn är de en stor del av kortleken.
Läs mer om chakran +
Chakra betyder snurrande hjul på sanskrit och det beskriver en centrerad plats i kroppen där en viss typ av energi flödar. Denna energi är kopplade så väl till olika kroppsdelar och inre organ som till psykologiska aspekter. I mitt arbete som healer har jag alltid haft stor nytta av att hänga upp det som sker på chakrasystemet. Det är lätt för klienten att koppla ihop känslor som upplevs i olika delar av kroppen med fysiska uttryck som till exemplen sjukdomar eller skador, genom att härleda det till vilket chakra som är aktivt och därmed också få insikter om vad som påverkar på djupet. Detta har jag överfört till kortleken.

De sju första serierna symboliserar dessa chakran och korten som finns i respektive serie visar de aspekter av varje chakra som påverkar oss alla väsentligt. Min förtjusning i chakrasystemet visar sig också genom de färger som genomsyrar kortleken. Det är de färger vi kopplar till dessa chakran nämligen rött, orange, gult, grönt, turkost, blått och lila. På bilden ser du de olika chakrans placering i kroppen och vilken färg de förknippas med.
Kronchakrat – lila 
Pannchakrat blått
Halschakrat – turkost
Hjärtatchakrat – grönt
Solar plexus – gult
Sakral chakrat – orange
Rotchakrat – rött

Kortlekens elva serier

Nu är det dags för oss att börja gå igenom själva korten och de olika serierna. Kortleken har elva olika serier, som var och en står för olika processer i vår utveckling

Läs mer om kortleken olika serier +
De sju första är kopplade till chakrasystemet och de fyra sista till andra lika viktiga aspekter. Varje serie har i sin tur sju olika symboler. I de sju första serierna ser symbolerna likadana ut i, fast de har olika färgkombinationer. Jag kommer att börja med de sju första serierna. Samtidigt som var och en av dessa serier hör ihop med ett visst chakra är de sju olika symbolerna, som finns i varje serie, också kopplade till ett chakra. Rörigt? Det kommer att klarna alldeles perfekt!

Jag kommer att presenta både symbolen och serien, som har med ett visst chakra att göra, samtidigt. Första dagen kommer det till exempel att handla om ROTCHAKRAT som jag benämner SAMHÖRIGHET. Läs gärna texterna för respektive kort, så får du ännu djupare förståelse per dag. Något jag varmt rekommenderar. Eftersom detta är en healingkortlek så kommer du att beröra ditt eget liv även i denna korta genomgång. Speciellt när du samtidigt läser texterna i boken. Så ta tillfället i akt och låt dig svepas med! Skriv gärna ner allt i din journal.

Beskrivningarna av de olika chakrorna kommer från min bok “Ditt magiska Jag” som kommer ut i mars 2019.

ANDRA BENÄMNINGAR. I min kortlek pratar jag alltså inte om chakran utan jag har gett dem andra benämningar som tydligt beskriver dess påverkan.
Rotchakrat – SAMHÖRIGHET – Rött
Sakralchakrat – LIVSKRAFT – Orange
Solarplexus – SJÄLVVÄRDE – Gult
Hjärtchakrat – KÄRLEK – Grönt
Halschakrat – TILLIT – Turkost
Pannchakrat – KLARSYN – Blått
Kronchakrat – ANDLIGHET – Lila

SERIERNA. Här ser du en lista på de serier som kortleken är uppbyggd av. Sju kort i varje ger totalt 77 kort.

Första serien – Samhörighet

Första serien handlar om rotchakrat och vårt behov av att ingå i ett sammanhang. Först är det familjen som ska uppfylla det behovet och därför är barndomen så starkt kopplat till rotchakrat. Har inte barndomen, och då främst de sju första åren, lyckats ge den trygghet barnet så väl behövde – är rotchakrat i obalans.
Läs mer om samhörighet +
Det första chakrat som kallas för antingen rotchakrat eller för baschakrat är placerat i botten av kroppen, strax framför svanskotan. Rotchakrat handlar om samhörighet, att höra till något. Det är den delen av oss som utvecklas från det vi föds tills vi är sju år. Självklart handlar det om att vara trygg i en familj, att bli väl omhändertagen. Som spädbarn är vi ju helt försvarslösa men även de kommande sju åren behöver vi ju känna att vi är älskade och att vi har ett hem där vi känner att vi ska vara. Blir det inte så, av den ena eller andra anledningen så rubbas flödet i detta första energicentrum. Det leder till otrygghet, vaksamhet och en djup känsla av förtvivlan. I vilken grad beror förstås på vad som sker under dessa så viktiga åren.

Rotchakrat har ytterligare en aspekt i sin energi och det är samhörigheten i det större sammanhanget. När flödet är fritt känner vi den djupa kopplingen som vi egentligen alla har med Moder Jord och allt det som existerar här på jorden. Det är den ultimata tryggheten för oss och det är därför att det är så viktigt för oss att hela det som blev fel i barndomen. Olika former av trauman, svek och känslan av otrygghet tar lätt så pass stor plats att vi inte hittar kopplingen till det som gör oss som mest hemmastadda här på jorden – nämligen just samhörigheten med Moder Jord. När man som vuxen oroar sig mycket för pengar eller hur man ska kunna försörja sin familj eller om man har svårt att känna sig trygg tillsammans med andra är det oftast i rotchakrat och barndomen som man hittar de lösningar som förändrar de yttre situationerna. SYMBOL – UNIVERSUM.  Detta är den första symbolen i kortleken och det finns sju stycken av den i olika färger. Den heter UNIVERSUM eftersom den innehåller både det stora och det lilla, det konkreta och det diffusa – jorden, vi själva och kosmos. Därför är den först. Den är alltet, den är grunden. Som du ser smälter blomman och bakgrunden nästan ihop. Bakgrunden är det större sammanhang vi alla ingår i och blomman vårt unika jag. Båda lika viktiga.

Lotusblomman är en helig blomma och i den här bilden står den för vördnaden för livet. Kortet är en symbol för rotchakrat och vår samhörighet med Moder Jord och när den kommer upp i en läsning vill den påminna dig om det mest grundläggande, att du hör hemma här på jorden och att du är viktig precis som du är. Om du tittar på alla korten som har den här symbolen så ser du att de alla handlar om väldigt grundläggande saker.

Det tydliga orange strecket på kortet MOTTAGLIGHET står för förmågan att skapa som blir mer och mer självklar ju mer mottagliga vi blir för det magiska i livet. På samma sätt står det röda strecket på NÄRVARO för vikten av att ha ett ben i det materiella (jorden) och ett i det spirituella. Det är vad som gör oss som mest närvarande.

Rent spontant – vilken av BILDERNA tilltalar dig mest?  Läs gärna texten i den gråa rutan på uppslagets högra sida för det kort du dras till. Inte hela texten, bara rutan som beskriver själva bilden.

ÖVNING SAMHÖRIGHET. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den första serien. Du känner igen dem på att symbolen är röd, vilket är rotchakrats färg och på benämningen SAMHÖRIGHET som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem. Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Titta också närmare på de olika symbolerna och känn efter vad de säger dig.

Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till.

Rent fysiskt påverkar rotchakrat nederdelen av länden, ändtarmen benen och immunförsvaret. Vet du med dig att du har problem med denna del av kroppen har du många nycklar till helande, i kunskap om rotchakrat. När du får upp ett kort med en röd symbol så vet du att det handlar om rotchakrat, barndomen och samhörigheten med jorden (dvs att fullt ut vara människa).

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till samhörighet och är förstås en ytterligare en introduktion till att tolka korten. Skriv ner din funderingar och känslor i din journal.

Andra serien – Livskraft

Denna serie handlar om vårt fantastiska sakralchakra. Det är våra sanna kraftcentra där passion, kreativitet, ilska, livskraft och sexualitet har sitt ursprung. Det andra chakrat kallas för sakralchakrat och sitter precis nedanför naveln och en bit in i kroppen. Sakralchakrat bär de energier som var som mest aktiva när vi var mellan sju och fjorton år. Det var då vi började röra oss utanför familjen och då andra människor började bli viktiga; lärare, klasskamrater och vänner.
Läs mer om livskraft +

Energin handlar om att få lov att vara som vi är, att få vara sanna. Det är det ytterst få människor som har fått lov att vara eftersom samhället precis som familjen formar oss. Har vi varit trygga från början (rotchakrat) har vi lättare att stå emot skolans krav på konformitet och kamraters rädsla för det som sticker ut och är annorlunda.

Överlag släpper vi på det som känns sant och naturligt under den här perioden, för att sedan spendera en livstid med att hämta hem och återupptäcka det igen. Det som händer är att vi börjar att värdera både oss själva och andra. Vi börjar dela in saker i bra och dåliga. Det kan förstås föräldrar ha börjat med långt tidigare, men då var det viktigast för oss att få lov att ingå i familjens trygghet, vilket gjorde att vi inte tyckte det var av så stor betydelse. Det var som det var. Men nu, under dessa år så börjar det bli viktigt.

Samtidigt som vi ska börja undersöka vad vi egentligen tycker och tänker, får vi lära oss att vi helst ska tycka och tänka på ett visst sätt. Det blir en krock som inte sällan leder till djupa skuldkänslor och förstås ilska över att bli begränsad. Värderingar och förmågan att ingå i ett sammanhang har givetvis sina fördelar.

Vi lär oss att det inte går att ge efter på varje stark känsla som vi skulle vilja ge uttryck för, vi lär oss helt enkelt impulskontroll för att inte skada andra. Eller oss själva. Men sådant går att lära sig utan att tappa bort vem vi är i processen. Sakralchakrat bär andra fantastiskt härliga och kraftfulla energier som tyvärr brukar komma i skymundan av skuld och värderingar – det är kreativiteten, livskraften och sexualiteten.

Dessa tre krafter är väl sammansvetsade och är egentligen uttryck för samma energi – den skapande. Därför har även vårt förhållande med pengar hemma i sakralchakrats energi. När en person lägger mycket energi på att visa upp sin rikedom, har en sexualiserande syn på världen, har svårt att hantera sin aggressivitet och vill ha makt över andra – det vill säga vara den som styr vilka värderingar som ska gälla – så finns det med all säkerhet blockeringar i sakralchakrat.

Lika så hos en person som drivs av skuldkänslor, trycker ner sin ilska, undviker att synas och ta plats och som ger bort sin makt till andra genom att låta dem diktera vad som är vad. Det är två sidor av samma mynt. Sakralchakrat bär en extremt kraftfull energi som när den helas förändrar i princip allt. SYMBOL – ISISKRONAN. Isiskronan, som den här symbolen heter,står för vår inre makt och är kopplad till sakralchakrat. Det är den andra symbolen i kortleken. Tjurhornen, som är en urgammal symbol för Modergudinnanstår för vår jordiska kraft och solskivan för vår kosmiska. Balans uppstår när vi står med ett ben i det spirituella och ett i det materiella.

Det betyder i klartext att det inte räcker med att bara vara andlig utan att vi behöver kunna applicera den kunskapen, de känslorna, i vårt dagliga liv. Det är så vi förändrar inte bara vårt eget liv utan hela världen. Precis som det omvänt betyder att det inte räcker att vara materiell och fokusera på världsliga ting.

När Isiskronan dyker upp i en läggning så vet du att det finns kraft tillgänglig för dig. Se på de olika kortens innebörd så förstår du. Isis är främst känd som en egyptisk gudinna men hon är mycket mer än så – en feminin urkraft – och kortet symboliserar därmed även henne och hennes kärlek till oss. Vill du ha hjälp med helande, att återta din kraft eller att bli mer magisk – så kan du alltid vända dig till henne. Isisenergin är oerhört magisk och mycket, mycket kärleksfull.

Frågar även här – rent spontan, vilken av färgkombinationerna tycker du mest om? Läs gärna texten i den gråa rutan på uppslagets högra sida för det kort du dras till. Inte hela texten, bara rutan som beskriver själva bilden. Skriv ner dina tankar.

ÖVNING – LIVSKRAFT. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den andra serien. Du känner igen dem på att symbolen är ORANGE, vilket är sakralchakrats färg och på benämningen LIVSKRAFT som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Titta också närmare på de olika symbolerna och känn efter vad de säger dig. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till.

Rent fysiskt påverkar sakralchakrat höfterna, urinblåsan, nedersta kotorna i ryggraden, bäckenet, könsorganen och tjocktarmen. Vet du med dig att du har problem med denna del av kroppen har du många nycklar till helande, i kunskap om sakralchakrat.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till din livskraft. Skriv ner dina reaktioner på denna serie/detta chakra.

Tredje serien – Självvärde

Tredje serien handlar om hur vi manifesterar oss ute i världen. Solarplexus-chakrat utvecklades åren mellan 14–21. Oftast en period där utseenden, status och popularitet är viktiga. Det tredje chakrat kallas för solarplexuschakrat, av den anledning att det sitter precis vid solarplexus. Här handlar det om hur vi manifesterar oss i den yttre världen och det är en energi som utvecklades som mest mellan åren fjorton och tjugoett. Då var det alltså inte lika viktigt med familjen, eller att anpassa sig efter andra. 
Läs mer om självvärde +

Nu vill vi bygga vårt självförtroende genom att fokusera på kroppen, utbildning, status. Vilket om du tänker efter säkert stämde bra i ditt liv också. Betygen började bli viktiga, val av gymnasium och sedan eventuell högskola eller yrkesutbildning. Att visa omgivningen vem vi är med hjälp av kläder och utseende blev också viktigt.

Vi förberedde oss helt enkelt för att ta en plats i dansen som vuxna. Hur det gick och hur det kändes berodde till stor del hur trygga vi varit i vår uppväxt (rotchakrat) och hur väl vi lyckats med att skapa relationer som hjälpt oss känna oss trygga med oss själva (sakralchakrat). Vissa har fortande en stor längtan att passa in, att vara en del av en grupp och då lägger man mycket fokus på att ge sig själv de attribut som gruppen kräver.

Skillnaden mot grupptänkandet i rotchakrat är att nu vill vi synas som individer men fortfarande med ett behov av att bli accepterade. Andra gör samma individuella resa men lägger fokus på att särskilja sig från de grupper som anses som gängse, alternativt som har dominerat den tidigare skolgången. Det är attributen som gör skillnaden mellan de olika grupperna, strävan är det samma – att visa vem man är som individ.

Andra sidan av myntet är de som gömmer sig och inte vågar skapa det liv de vill ha. Skam är en känsla som hör hemma i solarplexus, likaså dåligt självförtroende och oro. Återigen är det förstås utanförskapet som är boven, man tror inte att man är värd att få vara med eller få det man önskar och längtar efter. Det tar på krafterna att delta i världen utanför, eftersom man inte känner att den är trygg och accepterande. Den oron kan ta över även det som tillsynes skulle vara enkla saker att göra.

Dessa drag fortsätter gärna upp genom livet och när det fortsätter att vara svårt att även som vuxen ta för sig är det i solarplexus man kan hitta helande. Likaså är insikten om att man kanske prioriterar status och utseendet över äkta relationer eller över de egna drömmarna, en signal om att leta efter nycklar här och under dessa åren av sitt liv. SYMBOL – SOLEN. Denna tredje symbol är en SOL där själv skivan står för den maskulina utåtagerande kraften och din förmåga att manifestera dig i den yttre världen. Pricken i mitten symbolisera din förmåga att centrera dig och komma i kontakt med din inre energi. Det är en feminin rörelse. Färgen på pricken och bakgrunden är densamma eftersom den feminina energin gör att du kommer i kontakt med den universella kraften, kunskapen och kärleken.

Symbolen visar att du kan stå stadigt i din egen energi även när det stormar omkring dig. När den här symbolen kommer upp i en läggning vet du att det handlar om ditt självvärde och solarplexusenergin. Exaktheten i bilden säger dig att du utvecklas på bästa sätt genom att ibland “skärpa till dig” och göra det du behöver för att förändras. Med kärlek förstås! Igen undrar jag vilken bild du dras till. Fokusera på färgerna, inte orden. Läs gärna i beskrivningen av bilden i den gråa rutan i boken.

ÖVNING SJÄLVVÄRDE. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den tredje serien. Du känner igen dem på att symbolen är GUL, vilket är Solarplexus färg och på benämningen SJÄLVVÄRDE som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig.Titta också närmare på de olika symbolerna och känn efter vad de säger dig. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till.

Rent fysiskt påverkar Solarplexus magen med organ som magsäck, tunntarmen, lever och njurar. Även mellersta delen av ryggen är kopplad till självvärdet och alla dess aspekter. Vet du med dig att du har problem med denna del av kroppen har du många nycklar till helande, i kunskap om Solarplexus.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till ditt självvärde. Skriv ner dina reflektioner.

Fjärde serien – Kärlek

Denna fjärde serie handlar om allt som har med hjärtchakrat att göra. Kärlek i alla dess former förstås men också känslor som sorg, ensamhet och bitterhet. Det mittersta chakrat är hjärtchakrat, som bär den mest magiska och transformerande energin som vi har tillgång till här på jorden. Det utvecklas under åren tjugoett till tjugoåtta. Precis som de andra chakran innebär det att det är den energi som har störst fokus, vi undersöker den och lär känna den. Självklart fortsätter vi att använda hjärtchakrat – och alla andra chakran – under resten av livet.
Läs mer om kärlek +

Under dessa åren är vi som individ minder viktig. Vi letar efter kärleken, en partner att dela livet med. Vissa skaffar redan familj och öppnar upp hjärtat ytterligare. Många drabbas också av sorg. Föräldrar kanske dör, hjärtat krossas, drömmar går i kras. Obearbetat kan det leda till bitterhet och tvivel.

Andra former av utvecklande av hjärtchakrat är att empatin för andra får ta större plats. Det kan visa sig genom engagemang för andra, för djur eller miljön. Engagemang hör hemma i hjärtchakrat. Steget från den självcentrerade solarplexusenergin gör att fokus börjar vända sig inåt. Vi tittar på våra drömmar, oss själva, vi börjar försiktigt känna på hur det känns att även älska oss själva. Motsatsen till detta är när solarplexusåren av olika anledningar varit svåra, då får självhatet större utrymme och det i sig skapar förstås en väldig sorg, men också bitterhet. SYMBOL – LABYRINTEN. Labyrinten är den symbol som står för KÄRLEK och hjärtchakrat. Den påminner oss om att oavsett hur “vilse” vi går, vilka kringelikrokar livet än tar finns det alltid en väg tillbaka till den villkorslösa kärleken. Att bakgrunden har samma färg som mellanrummen i labyrinten betyder just det – att kärleken ALLTID är tillgänglig. Den har aldrig inte funnits där.

När labyrinten dyker upp i en läggning vet du att budskapet är djupt kärleksfullt och att kärleken hjälper dig att hela det du känner att du vill släppa taget om. Vilken bild dras du till? Läs i den gråa rutan och skriv gärna ner. När du skriver, händer det något.

ÖVNING KÄRLEK.Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den fjärde serien. Du känner igen dem på att symbolen är GRÖN, vilket är hjärtchakrats färg och på benämningen KÄRLEK som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Titta också närmare på de olika symbolerna och känn efter vad de säger dig. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till.

Rent fysiskt påverkar hjärtchakrat hjärtat, lungorna, brösten och bröstkorgen. Både skuldror och armar hör också hit. Vet du med dig att du har problem med denna del av kroppen har du många nycklar till helande, i kunskap om hjärtchakrat.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till kärlek.

Femte serien – Tillit

Halschakrats energi bär på flera olika aspekter. Bak i nacken handlar den om att våga lita på livet och de val man gör och tidigare har gjort. Det femte chakrat är halschakratoch det utvecklar vi åren mellan tjugoåtta och trettiofem. Nu börjar vi ifrågasätta den tvåsamhet som var så viktig de senaste sju åren. De är ju så lätt att försvinna in familjelivet, nu börjar det därför återigen bli viktigt att ta steg ut från gruppen. Gruppen kan också vara arbetslivet, om man valt att inte skaffa familj.
Läs mer om tillit +

Vi börjar fundera på vem vi är, och vad vi egentligen tycker och vill. Det är stora och viktiga tankar vars utrymme tills stor del styrs av tilliten till livet, till sig själv och till att världen är god och att kärlek är den största kraften. Energin här handlar alltså både om att tala sin egen sanning och att lita på livet bär en.

Här börjar vi få syn på vårt ego och vi börja syna mycket av det vi byggt upp under tidigare år. Längtan efter att våga växer sig stark. Våga förändras, våga välja och våga uttrycka. När längtan och modet växer sig starkare, blir också rädslor och begränsningar tydligare. När vi har svårt att ta oss förbi detta energicentrum beror det oftast på att vi inte vågar släppa det invanda, vi vill inte se oss själva – varken som de fantastiska och magiska varelser vi är, det vill säga vår egen storhet. Eller de beslut vi tagit genom livet.

I halschakrat förstår vi att allting handlar om vilka val vi gör och fram till dess att tilliten och självkärleken är på plats, kan det kännas svårt att acceptera att livet varit som det varit.  Det är dock stora mirakel som sker här, när acceptansen infinner sig och egot ger vika så öppnar sig en helt annan klarsyn, vilket är vad nästa chakra handlar om. SYMBOL – FJÄRIL. Fjärilen står för transformation. Dess fantastiska resa från ägg till fjäril via larv och puppa är i sanningen fantastiskt. Ingen del av resan är mer värd än den andra. Precis så är det med oss också. Fjärilen uppmanar oss att vara stolta över allt som varit. Oavsett hur det har sett ut. Nyanserna i bakgrunden betyder att när vi har genomgått en förändring och integrerat den inom oss så fortsätter den att påverka andra, långt efter vi själva slutat tänka på den. Allt vi gör ger ringar på vattnet.

Fjärilen är symbolen för halschakrat och handlar om att vara sann och ha tillit till att det är vägen. När fjärilen dyker upp i en läggning så vet du att finns förändring tillgänglig för dig och att du tryggt och säkert kan ta de steg du känner dig redo att ta. Vilken fjäril är din favorit? Läs gärna i den gråa rutan och inspireras av sättet att tolka.

ÖVNING TILLIT: Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den femte serien. Du känner igen dem på att symbolen är TURKOS vilket är halschakrats färg och på benämningen TILLIT som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem. Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Titta också närmare på de olika symbolerna och känn efter vad de säger dig.

Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till. Rent fysiskt påverkar halschakrat halsen förstås men också sköldkörteln, nackkotorna, munnen med tänder och tandkött och även matstrupen. Vet du med dig att du har problem med denna del av kroppen har du många nycklar till helande, i kunskap om halschakrat.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till tillit. Skriv gärna ner dina upplevelser.

Sjätte serien – Klarsyn

Pannchakrat eller tredje ögat som det också kallas, handlar om att få nya perspektiv på sig själv och livet. Kunskap som förändrar oss, som får oss att ifrågasätta gamla sätt att tänka utvecklas med hjälp av den här energin. Pannchakrat, som är det sjätte chakrat, kallas också för tredje ögat. Det beror på att det är beläget från mittemellan ögonbrynen och rakt in till mitten av huvudet. Där finns vårt tredje öga, vår förmåga att se bortom det givna. Men själva pannchakrat innehåller mer än så. mot.energin.
Läs mer om klarsyn +

 Vi utvecklar det åren mellan trettiofem och fyrtiotvå och det handlar helt enkelt om att med större klarsyn se hur världen och vårt eget liv är uppbyggt.  Vi lär oss att se bortom normer och förklaringar både som vi som person och vi som mänsklighet länge har lutat oss 

Vi inser här hur mycket kunskap vi själva har och som dessutom genom utvecklandet av vår medialitet, ständigt ökar. Att se vad som verkligen spelar roll hjälper oss att med stort tålamod vänta in oss själva – vi ser tydligt vad vi behöver hela och förstå om oss själva, och vi ger oss den tid vi behöver. Att vara i pannchakrats energier är spännande eftersom egot har släppt taget och nyfikenheten tagit plats. Vi ser tydligt att vi dag för dag, skapar det liv vi vill ha, att tiden är med oss och att det är viktigt för oss att få vara de vi är. SYMBOL – BERGET. Berget är den symbol som bär flest “tunga” ord av den enkla anledningen att när vi får lite perspektiv på situationen brukar det vara lättare att andas ut och fatta vettiga beslut. De två sista bergen, perspektiv och medvetenhet, visar vad som sker när vi klarar av att klättra upp på de fem första – utanförskap, skuld, självkritik, avundsjuka och konflikt. Det är symbolen för pannchakrat som i kortleken kallas för klarsyn.

Berget ger oss en överblick som vi annars saknar. Förutom det är berget en underbar symbol för jorden och det ursprungliga, eviga. Snön på toppen står för den vintervila vi behöver träda in i för att få syn på oss själva ur ett nytt perspektiv.

När berget dyker upp i en läggning vet du att det finns ett annat sätt att se på saken och att det perspektivet är mer i kontakt med din själ än de känslor du känner just nu. Vilket berg behöver du bestiga? Läs gärna i den gråa rutan och skriv ner dina tankar.

ÖVNING KLARSYN. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den sjätte serien. Du känner igen dem på att symbolen är BLÅ vilket är pannchakrats färg och på benämningen KLARSYN som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Titta också närmare på de olika symbolerna och känn efter vad de säger dig. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till.

Rent fysiskt påverkar pannchakrat ögon, öron och näsa samt hjärnan och nervsystemet. Vet du med dig att du har problem med denna del av kroppen har du många nycklar till helande, i kunskap om pannchakrat.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till klarsyn. Skriv ner dina tankar och känslomässiga reaktioner.

Sjunde serien – Andlighet

Denna sista, lila serie handlar förstås om kronchakrat och vår kontakt med vårt kosmiska jag. Med vårt ursprung, oavsett vilket namn vi sätter på den kraft som är grunden till all existens. Kronchakratär det sjunde och i den fysiska kroppen sista chakrat och har som störst fokus under åren mellan fyrtiotvå och fyrtionio. Här handlar det egentligen om att förbereda sig för döden. Det kan låta drastiskt men är inte riktigt så allvarligt. Vi funderar helt enkelt mer på vad som händer med oss efter döden.
Läs mer om andlighet +

 Vi synar våra trosuppfattningar, kanske börjar vi tvivla på det gamla och öppnar upp för nya djupa insikter, kanske kommer ett livslångt tvivel ifatt oss och vi börjar ifrågasätta det mesta. Kronchakrats energi är djupt spirituellt och leder oss djupare in i oss själva, oavsett var vi kommer ifrån. Detta kan leda till en andlig kris och vad som kallas för själens dunkla natt. Det vill säga en period av mörker, som dock alltid leder oss framåt och ut i ljuset igen. Energin här får oss att utvecklas och hitta en närvaro i livet som gör att vi kan slappna av och om inte förr, börja njuta. I västvärlden benämns denna process även som en 50-årskris. SYMBOL – LOTUSEN. Detta är sista symbolen i chakraserien och är därmed kopplad till kronchakrat. Blomman symboliserar din andliga utveckling och kontakten med ditt magiska jag. Den står också för lycka och glädjen över att leva. Symbolerna i bakgrunden står för allt det magiska som du dagligen upplever men också allt fantastiskt som ligger framför dig.

När den här symbolen dyker upp i en läggning vet du att du är så oerhört omhållen, att du är allt som du någonsin kunde föreställa dig och att du är fullständigt trygg. Slutligen vilken blomma dras du till? Läs gärna den gråa rutan och skrev ner dina funderingar.

ÖVNING ANDLIGHET. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den sjunde serien. Du känner igen dem på att symbolen är LILA vilket är kronchakrats färg och på benämningen ANDLIGHET som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Titta också närmare på de olika symbolerna och känn efter vad de säger dig. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till.

Rent fysiskt påverkar kronchakrat huden, skelettet och musklerna. Vet du med dig att du har problem med denna del av kroppen har du många nycklar till helande, i kunskap om kronchakrat.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till andlighet och att vara en spirituell varelse i ett liv på jorden. Skriv ner dina funderingar och reaktioner.

Åttonde serien – Känslor

Den åttonde serien handlar om våra starkaste känslor. Snäckan som finns på alla bilderna finns ju i vattnet, vilket är känslornas element. Spiralen i mitten påminner oss om att känslan är ändlig medan själen är oändlig. Det som känns svårt kommer att gå över.
Läs mer om känslor +
Som du ser har bakgrunden samma färger som i chakrasviten fast lite mildare. Syftet med kortleken är att bli trygg med hur vi känner, därför valde jag att mjuka upp effekten av att se dessa kort i en läggning. Bakgrundsfärgen har dock samma koppling till respektive chakra som i de övriga korten.

Det ord som står bredvid KÄNSLOR påminner oss om vad det egentligen handlar om. Där det finns förtvivlan finns det till exempel alltid samhörighet tillgängligt. Där det finns rädsla finns det tillit. Vilket kort dras du spontant ni till?

ÖVNING KÄNSLOR. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den åttonde serien om KÄNSLOR. Du känner igen dem på att symbolen är en snäcka. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Notera ordet som står överst på kortet, som också förmedlar detsamma som färgen. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till. Detta är förstå väldigt starka kort och som jag tidigare sagt, så handlar det om att bli vän med alla känslor, som vi av olika anledningar bär inom oss. Försök därför när du sitter med dessa kort framför dig, att se kärleken och kraften som ligger bakom dem. Se om du kan avdramatisera deras betydelse, så att när de dyker upp i en läggning inte känns svåra och tunga utan ömsinta och förklarande.

Vi behöver förstå vad vi känner och dessa kort hjälper oss med det. Det är inte alltid vi exempelvis vet att det är arga vi är, eller att det är förtvivlan som ligger bakom irritationen. När vi förstått vilken känsla det handlar om är nästa steg att förstå varför vi känner som vi gör och det kan olika läggningar hjälpa oss att komma till rätta med.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till dina känslor och hjälper dig att acceptera hela dig, utan att värdera det ena som bra eller dåligt.

Nionde serien – Balans

Den nionde serien tar upp de aspekter av livet som hjälper oss att hålla balansen. När vi är i balans eller i alla fall vänder oss åt det hållet är allting mycket lättare att hantera. 
Läs mer om balans +

 Symbolen är en urgammal bild för inre balans. Solen som vilar i månens famn betyder att för att kunna agera på bästa sätt behöver vi vara i kontakt med vårt inre. Solen är den maskulina energin, den utåtagerande, som får saker att hända. Månen är den feminina energin, med introspektion och kommunikation över gränserna. Pricken i solen är förmågan att stanna upp och centrera sig, var man än är. 

Du ser att den har samma färg som bakgrunden – universums villkorslösa kärleken. Färgen ger en koppling till vilket chakra som stärks. Är det någon du spontant dras till så dela gärna!

ÖVNING BALANS. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den åttonde serien om BALANS. Du känner igen dem på symbolen med månen och solen. Det är samma symbol på alla korten. Bara bakgrundsfärgen skiljer sig åt. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Fundera på hur det är kopplat till respektive chakra. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till. Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till att tillåta dig att vara i balans. Av olika anledningar väljer vi ibland att stanna kvar i obalansen för att den är oss så bekant. Att tillåta sig att vara i balans är att tillåta sig att vara kraftfull, lysande och kärleksfull. Skriv ner dina tankar kring denna så viktiga serie.

Tionde serien – Världen

Denna näst sista serie har ett mer utåtriktat perspektiv än de andra. Självklart kan även dessa kort appliceras på inre processerna men i grunden handlar serien om vår plats på jorden. Om hur viktiga vi är.
Läs mer om världen +
Spindelnätet står för det osynliga nät vi alla ingår i. En jord – ett folk. Vi består av samma energi och även om formen är olika finns där inget att värdera. Vi är sammanlänkade och det som händer dig, påverkar även andra. Det vi gör, känner och tänker, vibrerar på ett sätt som gör att även andra blir påverkade. Det innebär att när du känner dig nöjd och glad sprider du den energin och visar därmed att det går, att det är möjligt att vara glad.

När vi utvecklas och blir mindre rädda förändras också vår syn på världen och idéen om att det går att göra den till en bättre plats stärks. Korset i väven symboliserar det urgamla sättet att se på utveckling som kallas för ett medicinhjul. Där norr står för det andliga och ditt vuxna jag. Väster för känslor, magi och den feminina energin. Söder det fysiska, materiella och för barnet inom dig. Öst för sinnet, den maskulina energin och kreativiteten.

Medicinhjulet i väven öppnar upp för empati och förståelse, både för dig själv och andra. Precis som innan kan du koppla bakgrunden till ett chakra och de processer som är kopplade till det. Dras du spontant till någon speciell färg/ord?

ÖVNING VÄRLDEN. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den tionde serien om VÄRLDEN. Du känner igen dem på symbolen med spindelväven. Det är samma symbol på alla korten. Bara bakgrundsfärgen skiljer sig åt. Lägg dem framför dig och titta på dem.

Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Fundera på hur det är kopplat till respektive chakra. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till.

Övningen ger dig en djupare förståelse för ditt förhållande till att ta din plats i världen. Både den vi lämnar och den vi skapar. Skriv gärna ner dina tankar kring denna serie och hur du känner inför världen i sin helhet.

Elfte serien – Frihet

Denna näst sista serie har ett mer utåtriktat perspektiv än de andra. Självklart kan även dessa kort appliceras på inre processerna men i grunden handlar serien om vår plats på jorden. Om hur viktiga vi är.
Läs mer om frihet +
Den har olika symboler och de börjar med feminina respektive maskulina energier. De har varsin halva av det kända yin och yangtecknet. Det är dock bakgrunden som visar vad det handlar om. Svart är det feminina, det mystiska, magiska, outgrundliga, introverta. På bilden med feminin energi ser ni hur den bär och omfamnar det maskulina. Tvärtom på kortet med den vita bakgrunden. Där bär och skyddar den extroverta, strategiska, expanderande, aktiva maskulina energin, det feminina så att den kan verka i lugn och ro.

Därefter kommer korten med fjädrarna. Det första handlar om att verkligen vara den man är fullt ut och det andra om hur lätt det är att delta i livet, i världen när man är just det.

Nästa par i serien har samma tema som det första och handlar om två av de begrepp som är svårast för oss att omfatta. Att leva utan form och kontroll samt att på djupet känna sin egen oändlighet och att veta att den kärleken gör oss fria att leva på det allra roligaste och mest lekfulla vis.

Allra, allra sist kommer då älsklingskortet FRIHET. När den kommer upp i en läggning jublar själen. Yes!! 😇😃💃 Till skillnad från alla andra bilder som är gjorda i pastell är denna sista en målning. Intressant nog var det den första jag gjorde och det var först när jag var i slutet av kortleken som jag insåg att detta såklart var det sista kortet! 🎨

Vilket eller vilka kort betyder något för dig?

ÖVNING FRIHET. Ta fram kortleken och leta fram de kort som tillhör den elfte serien om FRIHET. Du känner igen dem på ordet Frihet som står överst på kortet. Lägg dem framför dig och titta på dem. Läs orden och känn efter vad de väcker inom dig. Läs sedan de olika kortens betydelse i boken och fundera lite till. Övningen öppnar för en djupare förståelse för vad det innebär att leva, att vara du, att vara en spirituell varelse som har en mänsklig erfarenhet. Den öppnar för förståelsen vad det innebär att vara fri. Skriv ner dina tankar kring denna magiska serie.

Nu har du gått igenom alla korten och förhoppningsvis fått en djupare förståelsen för vad både symboler, färger och serier betyder. Det kommer att hjälpa dig när du tolkar dina kort. Har du gått igenom dem en serie i taget har du garanterat fått en hel del helat. Härligt!! I nästa avsnitt får du tips på ett antal läggningar. Klicka på knappen nedan.

© Lee Seger 2018