Välj en sida

Kroppen som vägvisare

»Kroppen är fantastisk på många sätt men framför allt för att den hjälper oss att förstå oss själva.«

Välkommen till månadens tema – Kroppen som vägvisare. Under dessa fyra veckor kan du, om du vill och känner att du behöver, bli guidad till en bättre kontakt med din kropp. Temat lär dig att lyssna på kroppen och bättre förstå hur den försöker kommunicera med dig. Du kommer även få en uppfattning om vilka oförlösta känslor du bär på samtidigt som de känslor du känner här och nu blir tydligare för dig. Du kommer, om du inte redan har det, att påbörja en fin vänskap med din kropp.

Temat är indelat i fyra veckor och vill du ha gott om tid för reflektion, kan du följa upplägget. Självklart kan du också plocka de bitar du känner passar och du kan även göra allt under bara några dagar. Du vet bäst själv vad som passar just dig! Förutom det du får här på sidan behöver du anteckningsbok och penna, kritor eller färgpennor, tillgång till en skrivare samt eventuellt hörlurar.

Vad är det kroppen vill berätta?
Kroppen är fantastisk på många sätt men framför allt för att den hjälper oss att förstå oss själva. I din kropp har du sparat allt du behöver veta om dig själv. Alla obearbetade minnen och oförlösta känslor sitter där och när du börjar fråga kroppen så kommer den att hjälpa dig med svaren.

Läs mer om kroppen som vägvisare +

De flesta av oss har varit med om situationer som varit emotionellt utmanande. Kanske handlar det om en speciell händelse eller om en utdragen process.  Under dessa perioder kan känslorna eller det färska minnet av det som hänt känts så överväldigande att du stoppade undan dem, långt inom dig i en förhoppning att de skulle försvinna. Nu gör de i princip aldrig det, utan det som trycks undan fokuserar vi omedvetet på, vilket innebär att vi håller det vid liv. Vad vi däremot riskerar att göra är att tillbringa resten av livet med att skydda oss från möjligheten att uppleva känslan igen. Det är mycket möjligt att vi lägger ner mer tid på att vara rädda för att återuppleva känslan, än för den faktiska känslan.

De här skydden, försvaren, är en del av det som din kropp försöker berätta för dig om. Att vända sig inåt för att sakta riva ner dessa försvarsmurar kräver både mod och engagemang men det är ett fantastiskt roligt, inspirerande och framför allt viktigt arbete. I takt med att du helar och löser upp de blockeringar som dessa oförlösta känslor har skapat, blir du ljusare och gladare. Att vara ljusare innebär att du har mer kunskap, att du är mer medveten och förstår mer om dig själv, vem du är och hur universum ser ut.

Vägen till ett högre medvetande går via kroppen
Vi lever i en fantastiskt spännande tid där vi genom att aktivt arbeta med oss själva och vårt medvetande skapar en annan värld här på jorden. Ju mer integritet och inre kraft vi utvecklar, ju mer tacksamhet, medkänsla och villkorslös kärlek känner vi. När vi är i balans accepterar vi helt enkelt inte en värld i obalans och vägen till denna nya tid går via kroppen. När du ser, helar och accepterar ditt inre mörker, dina skuggsidor börjar du vibrerar på en högre frekvens. Ljus vibrerar på en högre frekvens och det vi är rädda för på en lägre. När du håller en högre frekvens i din kropp, gör du det även på jorden. Det är det vi alla är här för att göra; höja frekvensen på jorden genom att höja den i oss själva.

Vecka 1 – Lär känna din kropp

UPPGIFT 1: KARTA ÖVER DIN KROPP

Ett första steg i arbetet med att förstå vad kroppen försöker kommunicera är att tänka igenom vad den redan har försökt berätta. Det gör du genom att skriva en lista eller rita en karta över hur din kropp beter sig. Använd gärna den bifogade bilden till att rita din karta. Bilden gör att det är lättare att gå igenom kroppens alla delar.

Anteckna till exempel om du har lätt att få blåmärken, har migrän, eksem eller ett knä som knäcker till när du böjer det? Om dina ögon rinner när det blåser, om du behöver gå på toaletten på natten eller om du har svårt för att andas när du sitter still och ska slappna av? Skriv även ner om du har någon sjukdom eller allergiska reaktioner eller om du till exempel har spröda naglar, torrt hår eller hudproblem.

Läs mer om uppgift 1 +

Du skriver helt enkelt ner ALLT du kan komma på kring dina kroppsliga reaktioner. Detta kan ta några dagar så ha gärna listan eller bilden tillgänglig så att du kan anteckna vad du kommer på, när du kommer på det. Var noga med att anteckna om det är på högra eller vänstra sidan av kroppen.

Om du plötsligt inser att du fullständigt glömt att tänka på något som verkligen har gett dig problem genom åren, kan du markera detta genom att till exempel ringa in det. Att det inte dök upp direkt kan nämligen bero på att just detta innehåller massor av information till dig och att det är något som du drar dig för att titta på. Det kan också innebära att det är något som är på väg ut och faktiskt inte är så viktigt längre. Värt att notera oavsett.

Attraktionslagen hjälper dig
Just nu behöver du inte göra mer än att notera och anteckna. Bara det faktum att du fokuserar på kroppens vilja att kommunicera med dig gör att kroppen och Universum kommer att svara an genom att hjälpa dig på traven.

En av Universums lagar är attraktionslagen. Den innebär bland annat att du drar till dig det du fokuserar på och i det här fallet kommer det att hjälpa dig hitta de ledtrådar du behöver.

Du kan till exempel fullständigt ha glömt bort att du, när du är förkyld nyser upp till tio gånger efter vartannat. Eftersom det var länge sedan du var förkyld är det kanske inget du kommer att tänka på just nu. Däremot råkar du kanske titta på ett program som handlar om förkylning och nysningar eller så berättar någon annan för dig att han eller hon brukar nysa hysteriskt när de är förkylda. Tack! Andra fick dig att komma i kontakt med en av dina ledtrådar.

Vi får hela tiden den hjälp vi behöver! Det vi ska göra är att lyssna och ta den till oss. Så, var lyhörd för vad andra säger till dig under den här perioden. Kanske har de en ledtråd till din kartläggning.

Varför ska jag göra det här?
Genom att tydligt se hur kroppen försöker kommunicera med dig får du ledtrådar till vad som behöver förstås eller helas på ett djupare plan. Ingenting av de ledtrådar som kroppen ger dig är där av en slump. Lita på att de innehåller kunskap till dig, om dig själv och ditt helande.

Här kan du ladda ner en bild på en kvinna.
Här kan du ladda ner en bild på en man.

UPPGIFT 2: MÅNCYKEL

Denna uppgift började du med kanske redan förra månaden, då temat var månen. Då fortsätter du förstås på det du har startat. Har du inte börjat är det en utmärkt att börja nu, för relationen till månen säger mycket om kroppen och oss själva. Förutom att lära dig mer om dina egna behov handlar det om att åter börja se sambanden mellan kroppen och Moder jord. Så som hon responderar på månen, responderar även vi.

Genom att föra en måndagbok kommer du sakta men säkert börja förstå hur din kropp förhåller sig till månens faser. Efter ett tag kommer du att kunna se ett eller flera mönster. Dessa mönster kommer att hjälpa dig att förstå dig själv på ett djupare plan. Du kommer att förstå vad du behöver, när och varför. Du kommer också att få lättare att ta dig ur negativa tankemönster och att hitta de övertygelser som gör att du sitter fast i beteenden du helst vill lämna.

Läs mer om uppgift 2 +

Fyll bladet med små anteckningar om ditt allmäntillstånd
Använd den bifogade månkalendern. Börja med att ta reda på hur månen står just den dagen du tänker starta. Du hittar information om månens faser på internet och i en del kalendrar. Om det till exempel är tre dagar innan fullmåne räknar du tre tårtbitar före fullmånesymbolen. Där fyller du i din första notering.

Du väljer själv vad du vill notera i din kalender. Det kan också vara ditt humör, vad du äter, hur social du är, vad du intresserar dig för, när du går och lägger dig och när du stiger upp.

Välj en eller ett par saker i början. Du kan öka på efter hand. Detta är en övning som du med fördel kan fortsätta med under ett helt år, eller mer. Du kommer efter ett par månader kunna se mönster i ditt beteende och med den kunskapen som utgångspunkt kan du anpassa ditt liv efter dina behov.

När du respekterar dina cykler slutar de att påverka dig negativt. Det blir en tillgång och en styrka och de blir ett verktyg för dig att kunna stå upp för dina behov. När du kan din cykel kan du börja planera dina aktiviteter efter den. Det är ok att tacka nej till sociala aktiviteter om du vet med dig att det bästa för dig är att vara hemma och ta ett bad eller bara sitta i soffan med lite tända ljus. Precis som det är fantastiskt roligt att bjuda hem vänner under den period i din cykel då du är kraftfull och utåtriktad.

Med respekt för menstruationscykeln
Om du är kvinna fyller du förslagsvis även i din menscykel. Både män och kvinnor kan påverkas av månen så tillvida att de blir svullna i kroppen under vissa dagar. För menstruerande kvinnor är det mycket vanligt. Om du känner dig svullen, gå då till exempel inte ut och prova kläder under just de dagarna utan gör något annat som antingen fokuserar på kroppen med glädje, till exempel massage. Eller flytta helt enkelt i största möjliga mån fokus från kroppen genom att ha på dig mjuka och bekväma kläder. När du har dina extroverta faser, bokar du in möten och bjuder hem folk. Det är då det är lätt och roligt att umgås.

Ju mer du förstår av ditt och din kropps förhållande till Moder Jord desto mer vördnadkommer du att känna för dig själv. Kroppen är ett lån från Moder Jord och den är djupt kopplad till hennes cykler.

Även om du av olika anledningar inte menstruerar kommer du ändå att se att du är lika cyklisk som både månen och jorden. Kartlägg dina cykler, lär känna dig själv och vänd det som du upplever som negativt till något positivt och ärofyllt. Var stolt över att du är en del av jordens andetag.

Männens cykler
Om du är man kommer du att uppleva att du också har cykler som påverkas av månen. Fyll till exempel i din prestationsnivå, självkänsla och relation till din kropp och till andra. Efter ett tag kommer du också att se att det finns perioder som är mer lämpade för introspektion och andra som är mer expansiva. Det kan påverka både ditt privatliv och dig i din yrkesroll. Studera och se och ge dig möjlighet att följa dina cykler.

Om du lever med en menstruerande kvinna kan du med respekt be att få ta del av hennes cykler. Ni kan på så vis tillsammans planera er vardag utifrån era respektive behov.

Tonårsdöttrar
Har du tonårsdöttrar så kan du med fördel låta dem ta del av den kunskap du nu kommer i kontakt med då du lär dig följa dina cykler. Många unga kvinnor växer upp med reklam som påstår att menstruationen är en besvärlig period och att blodet är så farligt att de måste censureras och göras blått…

Om du själv menstruerar tänk då på hur du uttrycker dig. Stönar och stånkar du över hur jobbigt det är eller uttrycker du en tacksamhet över att få lov att vara kvinna? Orden skapar en verklighet, inte bara hos dig utan även hos din dotter.

Ekologiska mensskydd
Det finns idag både bindor och tamponger som är ekologiska, kan man ska vi alltid försöka undvika att ha besprutad bomull nära eller i kroppen. Det finns även i de flesta affärer menskoppar, en revolutionerad och fantastisk uppfinning som är bra både för kvinnan, miljön och den privata ekonomin.

Varför ska jag göra det här?
För att se att din kropp är cyklisk och genom att göra detta kan du bättre anpassa ditt liv efter dina behov.

Här kan du ladda ner din måncirkel

UPPGIFT 3: BREV TILL KROPPEN

Veckans sista uppgift är att skriva ett brev till din kropp på minst tre A4 sidor. Föreställ dig att kroppen är en gammal vän som du inte haft kontakt med på länge men som du nu bestämt dig för att återuppta kontakten med. Brevet är din första kontakt och i det berättar du om hur du ser på kroppen, vad du tror att du kanske har missuppfattat i er tidigare relation och om saker som du nu förstått. Du kan också skriva vilken intention du har inför er fortsatta relation.

 

Läs mer om uppgift 3 +

Det är mycket möjligt att du har haft en jobbig och tråkig relation till din kropp. Kanske har du varit mycket sjuk, kanske har du upplevt det som att kroppen har svikit dig? Passa då på att rensa luften. En mycket viktig part i vårt helande är att vi tillåter oss att känna det vi känner.

Om du vill bli vän med din kropp behöver du ge dig själv rätten att utgå från de känslor du har. Det betyder inte att du kommer att fortsätta att vara till exempel arg utan det ger dig istället möjlighet att släppa taget om den ilskan.

Att brevet ska vara minst tre sidor långt beror på att uppgiften syftar till att du ska gå på djupet med din relation till kroppen och skriver du bara en sida blir det alltför kortfattat. Låt gärna uppgiften ta ett par dagar att göra. Ta dig tid att gå och fundera på vad du ska skriva och varför. Precis som du antagligen skulle göra om det verkligen var en gammal vän som du skrev till.

När du är färdig lägger du brevet i ett kuvert och ställer det på exempelvis ditt altare, eller någon annanstans, där du kan se det. Där låter du det stå till du är färdig med månadens tema.

Varför ska jag göra det här?
Brevet ger dig möjlighet att fundera på hur du ser på din kropp. När vi skriver låter vi tankarna komma ut ur huvudet och mellan raderna brukar det finnas mycket information som vi missar när vi ”bara” tänker.

SAMMANFATTNING VECKA 1.

Nu har du identifierat vad din kropp försöker kommunicera till dig. Du har också skrivit ner dina egna tankar och känslor gentemot din kropp. Genom att börja fylla i månkalendern har du påbörjat ett arbete som kommer att ge dig större förståelse för vem du är och vilka dina behov är. Något som även kommer att fördjupa din relation till Moder Jord. Under nästa vecka ska du påbörja arbetet med att förstå vad som behöver helas, utifrån vad kroppen kommunicerar.

 

Vecka 2 – Chakrasystemet

Du har säkert hört talas om det energisystem som kallas chakrasystemet. Är du bekant med min kortlek så vet du att den är uppbyggt kring våra sju största chakran och allt det helande som sker på de olika nivåerna. För dig blir detta kanske en upprepning, men är du obekant med systemet är det guld värt att förstå hur det är kopplat till vår utveckling. Det är kunskap som denna som gör livet mer magiskt.

Läs mer om chakrasystemet +

Ordet chakra är sanskrit och ett väldigt gammalt begrepp för de olika energicentra som finns på speciella ställen i och utanför kroppen. Det vi normalt refererar till är de sju största inuti kroppen. Det finns väldigt många fler energicentra men de är inte lika tydligt kopplade till den fysiska kroppen och till olika psykologiska fenomen, så de benämns inte på samma sätt av den enkla anledningen att de inte bär tillräckligt med ledtrådar för oss för att det ska vara intressant när vi pratar och lär oss om utveckling. Däremot har vi fem stora chakran utanför oss. De hör också ihop med våra energikroppar och av de fem kommer jag enbart att nämna ett, som jag för enkelhetens skull kallar för det åttonde chakrat.

Här får du nu en kort genomgång av dessa sju chakran, som finns inuti kroppen. Jag nämner även det indiska namnet, för er som gör yoga kan det vara väsentligt.

ROTCHAKRAT

Rotchakrat är det chakra som sitter i basen av din kropp. Det är rött till färgen och dess indiska namn är mooladhara. Det sitter strax under svanskotan och det hjälper dig att förstå hur du förhåller dig till idén om att allt är ett. Rotchakrat handlar om familjen, gruppen och samhället och är det i obalans ger det dig en känsla av utanförskap.

Du kanske känner att du att inte får lov att vara delaktiga, att du inte är värd eller kanske förtjänar att vara en del av livet? Rotchakrat står för grundtryggheten. Det stora med detta chakra är att varken gruppen, samhället eller familjen kan ersätta den trygghet som kopplingen till Moder Jord ger. Det är via rotchakrat som kontakten med Moder Jord utvecklas, stärks och gör dig självklar för dig själv.

 

Läs mer om rotchakrat +

I ett friskt rotchakra känner du en grundmurad samhörighet som säger dig att du är en självklar deltagare av de sammanhang du befinner dig i.

Har du haft någon form av traumatiserande upplevelser i barndomen så har det påverkat rotchakrat. Det behöver inte nödvändigtvis vara familjen som är orsaken, det kan vara kamrater, skola och andra sammanhang där du känt dig utstött och ovälkommen.

Rotchakrat handlar också om din förmåga att klara livsuppehället, att kunna försörja dig. Oförlösta och förträngda känslor, som ilska och otrygghet i förhållande till vår barndom, gör att vi stoppar det ekonomiska flödet. Om du har smärtor i ländryggen kan det bero på en rädsla att inte kunna ta hand om dig och din familj. Ibland är vi inte medvetna om att vi har de farhågorna. De är med andra ord inte alltid kopplade till att ha ont om pengar.

Förutom ländryggen är benen väldigt påverkade av rotchakrat och mycket av barndomen sitter i framför allt låren. Det högra benet står för det maskulina. Dels fadern men också förmågan att ta sig ut i livet. Det vänstra står för modern men också att vända sig inåt.

Alla dina leder handlar om flexibilitet och om du håller tillbaka mycket ilska kan det bland annat sätta sig i knäna och kraften du använder till att hålla tillbaka ilskan gör att du blir mindre flexibel och benägen att ändra livsriktning. Det vill säga ta nya steg. Ilska i knäna håller oss tillbaka. Smärta i knäna kan också handla om rädsla för döden. I kortleken benämns den serien som handlar om rotchakrat för Samhörighet

SAKRALCHAKRAT

Det andra chakrat, sakralchakrat sitter i området under naveln, cirka tre fingersbredder nedanför. Det är orange till färgen och handlar om att hedra varandra. Det indiska namnet är swadisthan. Om du inte har fått lov att vara den du är har du fått skador på sakralchakrat. Det kan visa sig genom att man får problem med sin kreativitet eller sexualitet. Eller att man känner ett behov av att kontrollera livet och sina känslor.

 

Läs mer om sakralchakrat +

Det är få av oss som växer upp i ett sammanhang som fullständigt tillåter oss att vara som vi är, där vi får känna det vi känner, tycka det vi tycker, uttrycka oss som vi vill. Inte bara familjen formar oss utan hela samhället gör sitt till. När vi förstår att vi inte duger som vi är börjar vi kontrollera först vårt eget beteende och sedan världen runt omkring.

Samtidigt betyder detta att även andra får lov att vara som de är. Om du ofta känner dig irriterad på andra, klagar på att de beter sig på det ena eller andra sättet kan det bero på blockeringar i sakralchakrat.

Genom sakralchakrat flödar både den kreativa och den sexuella kraften. När du lägger band på dig och anpassar dig hämmar du dessa starka krafter. Det är svårt att vara i ett flöde och samtidigt kontrollerar dess uttryck!

Ledtrådar till att sakralchakrat är aktivt och vill helas är många. Alla problem som har med könsorgan, urinblåsa, prostata och livmoder pekar på sakralchakrat. Likaså smärtor eller problem med höfter och nedre delen av ryggen. Att man har svårt att dra och hålla sina gränser, svårt att tjäna pengar eller fördömer andra är andra tecken. Likaså om man har sexuella problem, är över- eller undersexuell eller har olika former av beroende.

Sakralchakrat handlar om att kunna tillåta sig själv att vara som man är samtidigt som alla andra också får lov att vara det. En person med ett friskt chakra kan samspela med andra utan att förlora sig själv. I kortleken benämns den serien som handlar om sakarlchakrat för Livskraft.

SOLARPLEXUS

Solarplexus är ditt tredje chakra, vars indiska namn är Manipura. Det är beläget ovanför naveln i solarplexus. Gult är den färg som vi oftast förknippar med solarplexuschakrat. Chakrat handlar om att hedra dig själv. Här sitter också din intuition. Solarplexuschakrat handlar om hur du ser på dig själva, din självkänsla, självrespekt och självaktning. Det handlar också om hur du manifesterar dig själv ute i världen. Din identitet.

 

Läs mer om solarplexus +

Chakrats utveckling styrs delvis av de två lägre chakranas utveckling. Om du inte känt dig välkommen och delaktig i ett sammanhang eller om du inte accepterats av omvärlden som den du är, då påverkas självkänslan. En svag självkänsla ger upphov till rädsla och rädslan påverkar i sin tur din tillit.

När du känner känslor som skam, otillräcklighet, osäkerhet och brist på mod har det med solarplexuschakrat att göra. Blockeringar i detta chakrat kan också visa sig i fördomar, förslagenhet och självupptagenhet.  Motsatsen till inre kraft är egot.

Att arbeta med tredje chakrat kräver mod för här kommer du i kontakt med alla känslor som har med jaget att göra. Brist på tillit gör att det är svårt att stå still i känslan för när ens identitet är hotad vill vi oftast fly. Men i takt med att tilliten växer blir det lättare att stå kvar och vänta ut den eventuella skräck som väller upp när vår identitet och ego blir utmanat.

Har du problem med ditt ätande, din matsmältning, dina leder och njurar kan du härleda det till tredje chakrat. Även om du har smärtor i mellersta delen av ryggen. I kortleken benämns den serien som handlar om solarplexus för Självvärde.

HJÄRTCHAKRAT

Hjärtchakrat är det fjärde chakrat och det är grönt till färgen. Dess indiska namn är anahata. Det handlar om den villkorslösa kärleken och förståelsen om att kärleken är helig. Vi lever sedan länge i en tid då kärlek ses som en svaghet, men den villkorslösa kärleken är den starkaste kraft som finns och hjärtat vårt viktigaste organ. Här omvandlar vi tacksamhet till villkorslös kärlek, rädsla till tillit och hårdhet till mjukhet.

Läs mer om hjärtchakrat +

Blockeringar och obalans i detta chakra visar sig ofta som känslor av sorg, hat, bitterhet, ilska och svartsjuka. För mycket obearbetad sorg eller ilska kan de facto ge fysiska hjärtproblem.

Det är via hjärtchakrat vi känner omsorg för andra, empati och det är härifrån vår önskan att göra gott för världen utvecklas. Det är lättare att bejaka och hela sitt hjärta när de tre lägre chakrana är i balans. Det är också lättare att då följa sitt hjärta, att lita på det.

Om du har problem med dina armar och händer kan det kopplas till hjärtchakrat. Armar och händer står för att ta för sig i livet. Handleder och armbågar för vår flexibilitet. Om vi är upptagna med att känna sorg eller hat kan det hindra oss att göra det vi ska i livet.

Smärtor i övre delen av ryggen eller om du har astma eller andra lungrelaterade sjukdomar kan även kopplas till hjärtchakrat. Luften och andningen står för vår livskraft och om vi någonstans inom oss inte tycker att vi är värda att leva så kan det visa sig i till exempel astma. I kortleken benämns den serien som handlar om hjärtchakrat för Kärlek.

HALSCHAKRAT

Det femte chakrat, halschakrat är turkost och dess indiska namn är vishuddi. Det handlar om att hedra sina personliga val och att våga göra sin röst hörd. Men också om tillit till att livet bär. Om du har ont i dina axlar och skuldror är det kopplat till halschakrat. Kanske försöker du styra och kontroller ditt liv för mycket? Kanske tar du ansvar för andra? Detta femte chakra handlar bland annat om tillit till att det finns ett flöde som du kan följa.

 

Läs mer om halschakrat +

Om du har problem med nacken kan det handla om att du inte vill ta till dig andras idéer och kunskap. Du låser dig för sådant som skulle kunna hjälpa dig.

Om det i stället är halsen och rösten som är problemet kan det handla om att ingen har lyssnat på dig eller att du i andra liv har blivit dödad för att du gjort din röst hörd och stått upp för din sanning.

När vi litar på att allt är som det ska är det också lättare för oss att sluta kritisera oss själva och inte bara acceptera utan även hedra de val du hitintills gjort i livet/liven. I kortleken benämns den serien som handlar om halschakrat för Tillit.

PANNCHAKRAT

Det sjätte och näst sista chakrat är indigoblått och kallas antingen för tredje ögat eller för pannchakrat. På indiska heter det agnya. Här både utvecklar man sin medialitet och sin förmåga att se och uppleva det magiska. Det handlar också om att våga se och hedra sanningen. För att skydda oss mot obehagliga upplevelser som påminner om sådant vi kanske upplevde som barn eller senare i livet, skriver vi om sanningen. Vi bygger små eller stora livslögner som skydd mot smärtsamma minnen

Läs mer om pannchakrat +

Pannchakrat handlar om att våga se dessa livslögner och att våga göra sig fri från dem. Om du har problem med syn eller hörsel kan du koppla det till detta chakra. Kanske finns det något du inte vill se eller höra.

Det kan också handla om rädsla för att utveckla din medialitet. Barn är ofta mycket mer mediala än vuxna och kanske upplevde du något som gjorde dig rädd. Då tenderar vi att stänga vår medialitet. Det kan också vara vuxna som sa att det var onaturligt och fel. Precis som i halschakrat kan det också bero på karmiska upplevelser. Du kanske har råkat mycket illa ut via din medialitet i ett annat liv. Ditt naturliga tillstånd är att vara medial och troligtvis strävar en del av dig för att öppna ditt inre seende.

Obalans i pannchakrat visar sig även i käkarna, tänderna och bihålorna. I kortleken benämns den serien som handlar om pannchakrat för Klarsyn.

KRONCHAKRAT

Det sista chakrat är kronchakrat, som är violett eller vitt, och sitter mitt uppe på huvudet. Det handlar om din kontakt med ditt kosmiska jag liksom med det gudomliga. Det indiska namnet är sahasrara. Blockeringar i kronchakrat kan bero på ilska mot Gud/Gudinnan eller rädsla för din egen gudomlighet. Den gudomliga energin kommer ner genom kronchakrat och känner du ett motstånd mot att ta emot den eller vara en del av den så kan det påverka dig genom huvudvärk, yrsel och till exempel glömska.

Läs mer om kronchakrat +

Obalansen kan också uppstå genom att för mycket av ditt andliga fokus ligger på kronchakrat och för lite på de lägre chakrorna.

Huden, nervsystemet och hjärnan påverkas av ett kronchakra i obalans. I kortleken benämns den serien som handlar om kronchakrat för Andlighet.

Det finns som sagt ytterligare fem stora chakran utanför kroppen. I chakrameditationen kommer du i kontakt med det åttonde chakrat, som sitter en armlängd ovanför kronchakrat, rakt upp. Det är portalen till vårt kosmiska jag, det vill säga till kunskap och information om alla våra jag och vår själsresa. Att jag tar upp den i meditationen är för att påminna dig om att den finns, att det finns oändligt mycket mer av dig än vad som är tillgängligt just nu.

UPPGIFT 4: KOPPLA IHOP DIN KROPP MED DINA CHAKRAN.

Nu har du fått lite generell information om vårt chakrasystem. Din uppgift är nu att göra kunskapen personlig. Använd listan eller kartan du gjorde under vecka ett. Ta ett nytt papper och gör sju spalter. Benämn varje spalt med ett chakra. Skriv sedan in dina fysiska reaktioner under respektive chakra.

En del får du kanske fundera lite på var du ska placera dem. Sätt dig i så fall stilla och fokusera på den fysiska reaktion som du inte riktigt vet var du ska placera. Fråga dig själv vilket chakra det tillhör och känn efter i kroppen. Ganska troligt kommer du att känna vilket chakra det handlar om. Gör du inte det, så släpp det. Du kommer att komma på det efter hand. Prestera inte!

Läs mer om uppgift 4 +

Vara detektiv
Nästa steg är att börja fundera på orsaken till dina fysiska reaktioner. Kan laktosintoleransen bero på dålig självkänsla? Kan knäskadan i höger ben bero på att du är arg på din pappa? Kan din ständigt återkommande halsfluss bero på att du upplever att ingen lyssnar på vad du har att säga?

För att veta vad som ska helas behöver man vara lite av en detektiv. Du behöver lita på att ingenting i kroppen uppstår av en slump, att det alltid är kroppen som försöker kommunicera med dig och att ditt jobb är att förstå och koppla ihop.

Vissa saker helas genom att du inser kopplingen, andra behöver du arbeta djupare med. Men i denna uppgift handlar det om att koppla ihop din kropp med de olika chakrana.

Varför ska jag göra det här?
För att du ska förstå orsaken bakom dina sjukdomar, krämpor och fysiska problem. När du förstår orsaken kan du också hela problematiken.

UPPGIFT 5: CHAKRAFÄRGERNA.

De olika chakran representeras av olika färger. De som ser färger med sitt tredje öga ser dem i dessa färger. När andra färger dyker upp beror det ofta på att man ska förstå kopplingen och påverkan mellan två chakran. Om man till exempel ser mycket orange när man är i sitt halschakra kan det bero på att obalansen i halschakrat är en reaktion av en obalans i sakralchakrat. Inom tibetansk buddism, har färgerna en annan betydelse, men jag arbetar alltid efter denna klassiska färgindelning.

Läs mer om uppgift 5 +

Färgerna är:
Rotchakrat – rött

Sakralchakrat – orange

Solarplexus – gult

Hjärtchakrat – grönt

Halschakrat – turkost

Pannchakrat – indigo (mörkblått)

Kronchakrat – violett

Använd färgen
För att stärka det chakra som du arbetar med kan du omge dig med chakrats färg. Arbetar du till exempel med ditt hjärtchakra, kan du kanske använda en grön tröja. Köpa en grön anteckningsbok och leta fram en grön mugg ur köksskåpet. Många väljer automatiskt de färger de behöver stärka upp men genom att vara medveten om det blir effekten större.

Fundera på färger
Se över din garderob, vilka färger innehåller den? Vilken är din favoritfärg? Vilken färg avskyr du? Om du köper en bukett blommor, vilka färger föredrar du? Vilken färg på bilen/cykeln har du eller skulle du vilja ha? Vilka färger har du i ditt hem? Fundera lite på dina, till synes, slumpmässiga val och koppla dem till dina chakran.

Varför ska jag göra det här?
För att det ökar din medvetenhet om din vardag och de val du gör samt att det hjälper ditt helande när du använder den färg som motsvarar det chakra du arbetar med.

UPPGIFT 6: CHAKRAMEDITATION “TORNET”

Meditationen vägleder dig igenom våra sju stora chakran och den ger dig möjlighet att hela saker som behöver helas.

SAMMANFATTNING VECKA 2.

Du har nu fått en grundläggande förståelse för våra sju stora chakran, du vet också hur du kan stärka dem genom att använda det chakras färg som du just nu arbetar med. Du har också lärt dig att koppla det som händer i kroppen till ett chakra. Chakrats generella betydelse vägleder dig till vad som kan vara orsaken till din smärta, skada eller sjukdom.

Vecka 3 – Hitta känslan

 

De känslor som du av olika skäl inte har bemött och helat sitter sparade i kroppen. När du nu har valt att möta och släppa taget om sådant som du upplever hindrar dig gäller det att leta reda dem. Oftast vet vi inte vad som hindrar oss utan bara att livet inte riktigt fungerar så enkelt som det borde kunna göra. Kroppen vet som tur är och genom att lyssna på den kommer du att hitta det du söker.

Läs mer om oförlösta känslor +

Om du vid ett eller upprepade tillfällen har känt känslor som du inte fått hjälp att ta hand om eller själv har klarat av att hela, när de uppstod, så sitter de kvar som blockeringar i kroppen. Precis som vi bygger livslögner som försvar mot obehagliga känslor trycker vi undan det som inte har fått utrymme att förlösas. Det kan vara känslor som ilska, sorg, hat, förtvivlan eller skräck. Det kan också vara kärlek som aldrig har fått komma till utryck eller svartsjuka och avundsjuka.

En del känslor är inte rumsrena och vi censurerar dem så gott det går. Men finns känslan där så finns den där! Att komma i kontakt med den betyder inte att ge efter för eller agera ut till exempel hat. Det innebär att känslan erkänns och accepteras. Att förstå, acceptera och möta sina mörka sidor är oerhört viktigt för den som vill komma i balans. Så länge vi förtränger och förnekar delar av oss kommer det att finnas blockeringar i kroppen.

Känslor består av energi och vissa känslor är lättare, vibrerar på en högre frekvens än andra. Sorg och ilska är tyngre än tacksamhet och glädje. En kropp som sparat mycket tunga känslor upplevs ofta just som tung. Det är svårare att vara glad och positiv om kroppen härbärgerar mycket sorg. Därför är det klokt att försöka lokalisera och förstå vilka känslor som just din kropp har sparat. Vissa vet du kanske om, andra blir en nyhet för dig. Känslor ligger nämligen ofta i lager. Under ilska kan det finnas sorg och under sorg, hat och därefter sorg igen och så vidare. Allra längst ner ligger friden.

Det är alltså inte omöjligt att du kommer att upptäcka att under all din sorg är du riktigt arg eller tvärt om. Du kanske har trott att det var din ilska som drev dig, men istället var ilskan ett skydd mot sorgen. Så gör vi allihop. Ända tills vi börjar nysta och förstå vad som är vad. Efter ett tag kommer du kunna känna igen en känsla när du får den. Du kommer att kunna bemöta den och släppa taget om den. Utan att den lagras i kroppen.

Oförlösta känslor i kroppen ger till slut upphov till sjukdomar. Det arbete du gör nu förbygger en god hälsa. I en kropp som är fri från oförlösta känslor flödar livskraften stark och jämt.

UPPGIFT 7: HITTA KÄNSLAN

Ta fram en ny bild på kroppen, som du inte tidigare ritat på, och lite kritor i olika färger. Sätt dig till rätta, gärna på golvet. Välj en känsla av de du ser nedan.

Ta några djupa andetag och försöka att hitta känslan inom dig. Det kan hjälpa att börja med att hitta ett minne som innehåller känslan. När du känner känslan så notera var i kroppen den känns. Välj en färgkrita vars färg bäst överensstämmer med känslan och rita på kroppsbilden, var den känns. Följ din i instinkt. Skriv bredvid vad det var för känsla.

Gå vidare och göra samma sak på de andra känslorna. Kommer du på fler så ta dem också. Du kan med fördel använda ett papper per känsla. Då kan du återkomma till dem när du vid andra tillfällen är i kontakt med respektive känsla.

Varför ska jag göra det här?
Övningen hjälper dig att lokalisera dina känslor. Säg till exempel att dina handflator kliar när du är arg. Om du när du är ledsen och gråter inser att dina handflator kliar är det lättare för dig att begripa att det är arg du egentligen är.

SORG–GLÄDJE–ILSKA–IRRITATION–TACKSAMHET–HAT–KÄRLEK

UPPGIFT 8: KOPPLA IHOP KÄNSLORNA MED DINA CHAKRAN

Nästa steg är att utifrån bilden som du ritat in dina känslor på, koppla dem till dina chakran. Om din ilska till exempel sitter i låren då kan du anta att det har med rotchakrat att göra och därmed kanske har med din barndom att göra. Och så vidare. Gå igenom alla känslorna och skriv ner kopplingarna i din anteckningsbok.

Varför ska jag göra det här?
Dels hjälper det dig att förstå sambandet mellan fysiska reaktioner och oförlösta känslor och dels blir det lättare för dig att identifiera en känsla när du har den.

SAMMANFATTNING VECKA 3

Genom att lära dig att känna igen hur olika känslor egentligen känns och var de känns i kroppen får du större förståelse för dina känslomässiga reaktioner. Vilket i sin tur innebär att du får lättare att tillåta dig att känna det du egentligen känner, i stunden. Du har också genom den övningen fått ännu fler ledtrådar till vad dina oförlösta känslor kan handla om, genom att koppla dem till respektive chakra.

 

Vecka 4 – Hela din kropp

UPPGIFT 9: MEDITATION KROPPEN SOM VÄGVISARE

Nu är det dags att  ge dig ut på en resa, in i kroppen. Meditationen ”Kroppen som vägvisare” tar dig steg för steg igenom din fantastiska kropp.

Detta är ingen meditation för avslappning utan ett sätt för dig att bli trygg med att gå djupare in i kroppen. Sätt dig till rätta och lyssna igenom meditationen, den tar ca 45 minuter. Ha gärna din anteckningsbok bredvid dig så att du efteråt kan skriva ner dina upplevelser. Meditationen har ett par år på nacken och ljudet är inte det allra bästa, men jag hoppas att du snabbt kan se förbi det och gå in i dig själv. ❤️

 

UPPGIFT 10: HELA DIN KROPP

Nu har du fått väldigt många nycklar och ledtrådar till ditt helande. Ingenting som händer i kroppen sker utan en underliggande orsak. Se nu över den kunskap du idag har om din kropp. Börjar du förstå vad den försöker kommunicera? Om det är något du inte förstår kan du använda tekniken från meditationen.

Sitt eller ligg bekvämt, andas djupt några gånger, förflytta sedan ditt medvetande till det område som besvärar dig. Fråga vad det handlar om. Vänta stilla på ett svar. Svaret kommer alltid, i någon form. Ibland direkt, ibland genom någon annan; en bok, ett TV-program, eller via en diskussion med en vän. Var lyhörd. Uttala en intention som säger ”Min intention är att förstå vad som är orsaken till mitt fysiska problem och vad som behövs för att jag ska kunna hela det.”

Läs mer om uppgift 10 +

Om du i meditationen, när du fokuserar på ett visst område i kroppen, känner hur det stramar, krampar eller på något annat sätt känns obehagligt så har du ett utmärkt tillfälle för helande. Låt ditt medvetande stanna kvar, även om det känns obehagligt och ANDAS. Andas, fortsätt att andas tills smärtan släpper. BRA!!! När du har gjort det här några gånger kan du börja avgöra vilka känslor som du känner medan du andas. Det ger dig en uppfattning vilka känslomässiga blockeringar som legat i vägen för flödet.

Andra hållet – känslan först
Om du känner att du går om kring med en specifik känsla, till exempel ilska eller sorg. Ta fram bilden på kroppen och gå in i den aktuella känslan. Rita på kroppen var den känns. Med hjälp av placeringen och färgerna kan du kanske förstå varför du samtidigt som du känner en viss känsla får extra mycket problem med till exempel magen, knäet eller urinvägarna. Gå därefter in i kroppen och andas.

Detta är ett långtgående arbete. Ju mer du helar desto mer kunskap om dig själv får du, vilket i sin tur gör att det är lättare att förstå vad kroppen vill kommunicera. Du kommer att reagera snabbare, lita på informationen och direkt agera för att helande ska kunna ske. Din kropp är din vän och tillsammans med den är du ute på ett fantastiskt äventyr.

UPPGIFT 11: NYTT BREV TILL KROPPEN.

Nu är det dags att skriva ett nytt brev till din kropp. Under de fyra veckor som gått har du antagligen fått massor med fiktiva brev från din vän kroppen. Vad vill du berätta? Hur ser du på framtiden? Har du lärt dig något? Finns det något du är tacksam över? Skriv också ner vilka intentioner du har för er fortsatta relation. Lägg det i ett kuvert och läs någon gång i framtiden.

Efter du har skrivit brevet är det dags att läsa det brev du skrev i början av temat. Gör det vid ett tillfälle då du kan vara för dig själv en stund. Sätt dig till rätta och gör stunden speciell. Det är ett brev från en kär vän du läser, dig själv!

Varför ska jag göra det här?
När man lär sig så kallad tyst kunskap är det svårt att se vad som egentligen har hänt. Tyst kunskap i det här fallet kan till exempel vara din inställning till din kropp. Genom att skriva de här två breven får du en uppfattning om vad du under de här veckorna har satt i rörelse och en indikation på hur du kan fortsätta ditt arbete.

 

© Lee Seger 2019