Välj en sida

Läggningar

»Anledningen till att man gör olika läggningar är för att ringa in mer exakt vad man vill veta och förstå. Korten placering i läggningen avgör hur kortet ska tolkas«

OLIKA LÄGGNINGAR TAR DIG TILL OLIKA PLATSER INOM DIG.

 

Välkommen till nästa del av Tolkningsskolan som handlar om olika läggningar. Det är med deras hjälp du fördjupar ditt helande och ditt arbete med kortleken. Det kallas en läggning för att det syftar på det specifika sätt man placerar korten framför sig, där varje kort bär en viss betydelse.

Vissa läggningar passar bättre till vissa frågeställningar än till andra och ju mer du provar dig fram desto bättre blir du förstås på att välja rätt läggning. Säkert kommer du att få vissa favoriter. En del gör du kanske varje dag, andra vid speciella tillfällen och återigen andra kanske en gång om året, eller vart femte år.

Läggningarna hjälper dig att begränsa din frågeställning. Utan dem är det lätt hänt att man tolkar ett korts innebörd att gälla hela ens liv – när det egentligen bara ska vara svar på en speciell fråga. Att arbeta med korten är roligt och du behöver inte oroa dig för att göra fel, du lär dig hela tiden mer om dig själv och om hur korten fungerar. Du drar aldrig fel kort och du kommer att bli bättre och bättre på att tolka.

Du kan med fördel välja att lära dig om en läggning per dag. Mycket kommer att helas och flera insikter om dig själv kommer att falla på plats under tiden. Tänk på att du då är i en aktiv helandeprocess, så ta hand om dig lite extra under tiden. Notera gärna dina tolkningar i din journal. Det under ytterligare med oss när vi skriver.

Lycka till!

Lee ❤️

Dagens kort med fördjupning.

Du drar kanske redan ett kort om dagen och är bekanta med att det är ett utmärkt sätt att förstå mer om vilka energier som är aktuella just den dagen. Ibland kan det vara svårt att förstå vad kortet syftar på – ska vi tolka det som något som vi behöver släppa, att vi har släppt det eller att det är något vi ska akta oss för, glädjas åt eller bara förstå. Då är det utmärkt att dra ytterligare ett kort, ett så kallat fördjupningskort. Det ersätter aldrig det första utan ger enbart ett förtydligande.
Läs mer om dagens kort med fördjupning +

 

Här har vi exempelvis dagens kort som är MOD. Ensamt kanske vi undrar VAD vi behöver vårt mod till och då drar vi ett till. I det här fallet blev det TÅLAMOD.

TOLKNING: Det mest modiga vi just nu kan göra är att vänta! När något pockar på inom oss, när vi är oroliga för hur saker ska utspela sig vill vi gärna rusa på för att det helt enkelt ska vara över. Det är lätt att tänka att det är vad mod handlar om. I vissa fall kan det absolut handla om att ta tjuren vid hornen. Men här, är det raka motsatsen. Det kräver oftast precis lika mycket mod att vänta in rätt tillfälle. Saker som vi inte vet något om behöver falla på plats, vi ska själva utvecklas och få fler insikter innan det är dags att agera.

Korten säger oss att vänta, vänta, vänta – även om det kliar i fingrarna att agera.

Fördjupningskortet hjälper oss att få en djupare förståelse för vad det handlar om. Med bara ett kort hade tolkningen kunnat bli något helt annat. Så vid minsta osäkerhet – dra alltid ett fördjupningskort.

UPPGIFT: Blanda korten och dra ett kort på frågan JAG, det vill säga var är jag, vad behöver jag förstå just nu. Fundera på vad kortet vill säga, läs texten i boken. När du känner att du taget in så mycket information som du kan kring detta första kort, då drar du ett fördjupningskort. Vad hände med tolkningen av det första kortet när du drog ett andra?

Upprepa gärna med flera olika frågor. Det viktiga i den här övningen är alltså att du ska känna in skillnaden mellan den kunskap du får av ett kort och den du får när du dragit ett fördjupningskort. Själva svaren är just nu inte det viktiga.

Normalt rekommenderar jag att man inte drar på samma fråga men detta är en kurs och du kan lugnt fortsätta på samma frågeställning dvs JAG. Tolkning handlar ju om nyanser och ju mer lyhörd du blir för vad korten vill säga desto säkrare blir du i din intuitiva tolkning. Ta dig tid till detta.

Skriv gärna ner vilka kort du drar och hur du tolkar det. Även om du övar och drar på samma fråga, kan du få svar som du verkligen behöver.

 

Hjälper / Stjälper

Den här läggningen är bra att göra när du vill förstå hur du ska hantera en känsla eller en situation. Du drar totalt tre kort. Först ett HUVUDKORT, sedan ett kort om vad som HJÄLPER dig och sedan ett om vad som STJÄLPER dig.
Läs mer om hjälper /stjälper +

Här har vi till exempel RÄDSLA som huvudkort och VARA SANN som hjälper och VÄRLDEN som stjälper.

TOLKNING: För att hantera rädslan ska vi inte fokusera på den yttre världen, dess krav och förväntningar. Det är alltså inte läge att utmana oss utan vi helar rädslan genom att göra sådan som gör att det känns bra, där vi känner igen oss själva, och där vi kan tillåta oss att känna det vi känner.

Behövs det så kan du dra ett fördjupningskort på hjälper eller stjälper om du inte förstår innebörden.

Denna läggningen är utmärkt att använda dagligen i perioder som du behöver förstärkt vägledning. Det gör att du får vägledning dag för dag. Du har fokus på vad som hjälper under dagen och på vad som ska undvikas. Ny dag – ny vägledning.

Prova gärna att göra denna läggningen varje morgon under kursen här. Det är ett utmärkt sätt att se hur korten kan vara med under dagen.

Det spelar ingen roll om du drar hjälper först eller stjälper – bara du själv vet vad du har dragit.

 UPPGIFT: Välj en fråga som EXEMPELVIS ”Vad behöver jag förstå för att bättre lyssna på min kropp.?” Dra ett kort. Sedan drar du ett kort för vad som hjälper och ett för vad som stjälper.

Skriv ner vilka kort du dragit och hur du tolkat dem. Kom ihåg att texten i boken bär nycklar till din egen kunskap, så även om du redan läst texten för ett visst kort – så kan du få nya idéer en annan gång.

 

Tips om kortet Konflikt

När du får detta kortet så drar du två kort till. Konflikt mellan det ENA och det ANDRA. På så vis får du en förståelse för vad som pågå. Att ha inre konflikter är väldigt vanligt. Självklart kan det röra sig om en yttre konflikt också. Det vet man ju oftast om och då kan man dra två kort på vad den egentligen handlar om för den ena och den andra parten.

Medicinhjul

Detta är min favoritläggning. Den ger en mer komplex bild av vad som pågår samtidigt som den gör det tydligare. Du kommer att få vägledning från flera olika håll när du gör denna läggning, vilket gör att du nyanserar situationen och ger dig själv ytterligare utrymme för att växa, lära och förstå. Den är också utmärkt i klientarbete.

Läs mer om medicinhjulet +

Du börjar med att göra frågan klar inom dig och det kan verkligen vara vad som helst. Kanske har du redan dragit några kort och känner att du vill gå djupare med en viss känsla/insikt. Denna läggning tar lite längre tid, men det är den värd!

Blanda korten mellan varje kort, och medan du blandar fokusera du på respektive aspekt.

 1. Huvudkortet i mitten är själva frågan. Här VARA SANN.
 2. Kortet i norr står för den andliga aspekten. Dina vägledares råd. Det högre perspektivet på frågan. Här TRYGGHET.
 3. Kortet till vänster (väster) är den feminina aspekten, dvs den känslomässiga. Kortet visar hur du känner. Här DRAMA.
 4. I söder lägger du den fysiska aspekten, dvs vad som gäller här och nu. Här VI
 5. Till höger (öster) lägger du den maskulina aspekten, dvs vad du ska göra. Handlingskraften. Vad som behövs. Här NY VISION.

Jag brukar rekommendera att man lägger korten med baksidan upp och sedan vänder ett och ett. I alla fall i början. Det blir lite lättare att separera de olika vinklarna.

TOLKNING: En tolkning av denna läggningen skulle kunna låta så här (givetvis beroende på vad frågan var) Att vara sann mot dig själv är det viktigaste. Ditt behov av trygghet leder dig fel och får dig att upprepa gamla mönster. Du vill känna gemenskap och för att uppnå det behöver du en ny plan och den ska utgå från den du VERKLIGEN är. Även om det skrämmer dig.

När du vill förstå mer av en aspekt tar du ett fördjupningskort och lägger det bakom det första. Mer om det kan du läsa i nästa stycke. Träna först på att bara lägga ett kort, även om du känner att du vill fördjupa frågan.  Det ger dig en djupare förståelse för de fyra olika aspekterna, vilket underlättar framöver när du mer intuitivt tolkar dina kort. 

När du ska tolka så tänk på var kortet är placerat och koppla det hela tiden till huvudkortet.

Vägledningen är oftast ganska konkret om vi bara vågar se den. Det handlar som sagt väldigt mycket om att hålla i minne på vilken plats kortet ligger på och vad det innebär. Då blir det direkt och ganska tydligt.

TIPS! Du kan tänka dig  fyra olika personer som har i uppgift att ge dig olika former av information om frågan du ställt. Den vise i norr vill berätta vad allting EGENTLIGEN handlar om. I väst står en kvinna och vill berätta hur vi känner. I söder ett barn som säger att så här är det just nu och öster står en man och pekar utåt/framåt genom att tala om att detta är vägen du ska gå. I mitten står vi själva med svaret på frågan vad handlar det här om.

ÖVNING: Dra ett kort på något du vill ha svar på. För enkelhetens skull kan du dra på frågan JAG. Dra ett kort för varje aspekt. Blanda emellan. Sedan vänder du ett kort i taget, enligt ordningen ovan. Läs i boken för varje kort och notera hur frågan sakta men säkert får ett mer komplext svar.

 

 

Medicinhjul med fördjupning

Här gör du gör precis som med ett vanlig medicinhjul, fast när du har tittat, funderat och tolkat så lägger du ytterligare ett kort i varje väderstreck. Korten längst ut ersätter aldrig det första utan ger mer en riktning och en djupare förståelse kring vad som behöver förstås. Det extra kortet är alltså helt och hållet kopplat till det första och ska tolkas därefter.

Läs mer om medicinhjul med fördjupning +

Mittenkortet drar du inget extra kort till – om du inte absolut känner att du behöver.

Precis som när du gjorde Dagens med fördjupning, kan du med fördel nu ge dig tid mellan det första hjulet och fördjupningskorten – så att du verkligen ser hur vägledningen ändrar riktning eller förstärks. Det är så du energimässigt fördjupar din tolkning. Känn hur det första hjulet med bara fem kort känns – och vad som händer med det när du utökat det med fyra fördjupningskort.

Alltså – först hela Medicinhjulet som innan. Sedan ett fördjupningskort i taget på de olika väderstrecken. Skriv ner både frågan, dina kort och din tolkningar.

Hela relationer

Alla har vi ju relationer, nuvarande eller gamla som vi funderar på. Denna läggning är ett fint sätt att fördjupa förståelsen om hur de påverkar oss, eller har påverkat oss.

Läs mer om att hela relationer +

Det går bra att dra för en annan person eftersom den vägledning du får är den DU behöver förstå. Skulle personen i fråga göra samma läggning kan den få helt andra kort.

 1. Dra ett kort på din relation till personen.
 2. Dra ett kort på vad du ska/skulle lära dig av relationen.
 3. Dra sedan ett kort för personens relation till dig.
 4. Dra ett kort på vad den ska/skulle lära sig av relationen.

Som vanligt kan du ta fördjupningskort om det behövs. Men bara dessa fyra kort brukar ge en fin bild av vad ni betyder/har betytt för varandra.

Är det känslor som kommer fram, som du önskade inte fanns där – så hela dem. Framkalla känslan inom dig, låt den fylla dig och be/säg att du vill hela känslan och ersätta den med något villkorslöst som gagnar er båda.

LITA PÅ ATT HELANDET SKER! Dels medan du sitter med känslan och ANDAS och dels under den närmsta tiden – om det är mer som behöver komma upp till ytan för att helas och förstås. Ju färre gamla relationer vi bär med oss desto lättare är det att leva. Att släppa det gamla är oerhört befriande – för båda parter.

Känns det som om du behöver mer information så kan du dra HJÄLPER/STJÄLPER eller helt enkelt lägga ett medicinhjul. Men just idag, föreslår jag att du först och främst fokuserar på att träna på denna läggning. Om du har tid, lägg den på flera olika personer. Vid andra tillfällen är det utmärkt att gå vidare med de andra läggningarna för att förstå och få till så mycket helande som mjöligt.

Tips om kortet Negativ Energi

Detta kortet är suveränt även om ordet kan verka annorlunda. När det kommer upp i en läggning ska du nämligen bli observant på påverkan UTIFRÅN. Fundera på vem du har träffat och var du har varit. Var även observant på vem eller vad du har tänkt på. Oavsett så talar kortet om för dig att du nu känner saker som inte är dina!!!! Detta är mycket vanligare än vad de flesta är medvetna om.

Kortet kan också i en läggning, när det kommer som en fördjupning eller förtydligande av något – vilja tala om att det du gör/tänker/känner skapar negativ energi inom dig. Himla bra kort!!

Terapeutisk roll i vänskapsrelationer

Detta är en fortsättning på temat relationer. Denna gång ur ett annat perspektiv, nämligen de som behöver vår hjälp. Ibland är det precis som det ska vara, en vän råkar ut för något, sjukdom, olycka, skilsmässa, och vi vill förstås finnas där för dem. Då är den här läggningen utmärkt för att få lite vägledning kring vad personen VERKLIGEN behöver – vilket dessutom kan skifta beroende på var i sin process vännen är.

Läs mer om terapeutisk roll i vänskapsrelationer +

Ibland har vi vänner eller familjemedlemmar som mår dåligt och behöver vårt stöd i ett längre perspektiv. Det kan absolut vara av reella skäl, som i texten ovan, men det kan också vara människor som behöver hjälp av gammal vana. För att kunna ge hjälp på bästa sätt är det även här bra att ha någon form av djupare förståelse för vad de verkligen behöver – i förhållande till vad det tror att de behöver.

Vi behöver också veta varför just vi ska hjälpa till. Varför vi gör det vi gör och vad vi ska lära oss. Det är aldrig ensidigt. Det finns alltid en spegling till oss själva. Denna läggning hjälper oss att förstå vad.

 1. Vad behöver X?
 2. Vad kan jag bidra med?
 3. Vad ska jag lära av situationen?

Korten på bilden kan man exempelvis tolka så här:

ANSVAR: X ska lära sig att ta mer ansvar själv och inte lägga över eller projicera sina problem på dig.
MOD: Du ska våga säga nej ibland.
VÄGLEDNING: Du kan lita på att du är vägledd i detta och ska lära dig att lyssna på den istället för skuld, ansvar och dåligt samvete.

ELLER

ANSVAR: X ska lära sig att ta mindre ansvar och att ta emot hjälp.
MOD: Du ska våga ta upp detta.
VÄGLEDNING: Du ska förstå att du faktiskt kan visa vägen i den här situationen.

Hur du tolkar beror förstås på den känslan du redan har kring relationen. Som alltid, vid tveksamhet – dra ett extra kort. HJÄLPER/STJÄLPER kan också vara ett bra komplement om det som behövs göras känns svårt eller utmanande.

Den här läggningen brukar ge en hel del Aha-upplevelser. Den går nämligen utmärkt att lägga även på gamla relationer. Det är så otroligt ofta vi hjälper till av fel anledningar. Intentionen är förstås oftast rätt, men sättet vi gör det utgår mer från våra egna behov än personen som vi vill hjälpa.

Tips om kortet Avundsjuka

Det här kortet har en djupare aspekt än det vi normalt kallar för att vara avundsjuk. Självklart kan kortet vilja påpeka att man är missunnsam men det jag vill lyfta fram här är en annan process.

Läs mer om kortet Avundsjuka +
När vi växer upp samlar vi på oss både drömmar och förväntningar om hur vi ska leva. Det kan vara våra egna och det kan vara våra föräldrars eller omgivande samhälles idéer. Dessa drömmar kan vi dels växa ur, det vill säga att de inte längre är giltiga och dels kan vi “misslyckas” med att uppfylla dem. Idén om att det är det rätta sättet att leva, den korrekta bekräftelsen på att vi lyckats med våra mål – finns dock kvar.

Detta gör att vi blir avundsjuka på dels andra som “lyckats” med det liv som vi TROR är det rätta för oss. Dels på bilden av oss själva som lever det livet. Avundsjuka på oss själva alltså, på vår gamla dröm. Rörigt?

Det är en komplex process att komma åt alla fällor vi byggt för oss själva. Men ALLTID värt att försöka begripa på en djupare nivå än innan.

Det gröna (kärlek) berget vill att vi ska se (blå himmel=klarsyn) oss själva med kärleksfulla ögon och acceptera var vi är NU. Detta kortet är en uppmaning att uppdatera våra drömmar och det hjälper oss i princip alltid att komma åt något som vi inte riktigt vill se. Så namnet till trots så är det verkligen ett mycket kärleksfullt kort.

Chakraläggning

Denna läggning tar lite längre tid men är ett utmärkt sätt att förstå vad som pågår, om man känner att man är i obalans. Den kräver förstås en liten förståelse för vad de olika chakran står för. Behöver du en uppfräschning kan du läsa i boken på sid. 17–22, eller gå tillbaka till kursdelen med korten.

Läs mer om chakraläggningen +
Du börjar med att blanda korten och fokusera på ditt rotchakra. Det sitter precis under svanskotan. Det behöver inte vara en exakt plats. Dra ett kort och lägg det med bilden nedåt.

Blanda igen och fokusera på sakralchakrat som sitter en liten bit nedanför naveln. Dra ett kort och lägg det med bilden nedåt.

Fortsätt så genom alla chakran. Solarplexus, hjärtchakrat, halschakrat, pannchakrat (mellan ögonbrynen och rakt in) och kronchakrat (uppe på hjässan). Lägg dem på rad med rotchakrat längst ner.

Sedan vänder du korten ett och ett. Titta på dem och fundera på vad varje kort vill säga dig om vad som pågår i förhållande till vad varje chakra står för.

Sjunde chakrat: Andlighet och förståelsen av sin egen gudomlighet.

Sjätte chakrat: Klarsyn och förmågan att se sig själv objektivt utan värdering.

Femte chakrat: Tillit och att våga vara den man är

Fjärde chakrat: Kärlek och att vara värd att älskas.

Tredje chakrat: Självvärde och synen på sig själv i förhållande till andra.

Andra chakrat: Livskraft och rätten att få vara som man är.

Första chakrat: Samhörighet och barndom.

Om du vill tar du ett fördjupningskort för att förstå mer.

Du kommer antagligen att se att vissa chakran är mer i obalans än andra. Genom denna läggning får du insikt och förståelse. Du kan också sitta med känslan och andas igenom den. Be om helande. Du får det alltid när du ber om det. Insikten gör att du kommer vidare och inte upprepar.

Du behöver inte tolka i detalj – läggningen syftar mer till att få en överblick kring vad det är som är i olag i systemet och var man i andra läggningar och funderingar ska fokusera. När du skriver ner dina tolkningar så skriv om vad du om vad kan stärka (positiva kort /kort som visar vad som är i balans) och vad du behöver titta närmare på (kort som visar på en obalans).

Själssyfte

Vi ska avsluta kursen med en spännande läggning som man inte gör ofta alls. Tvärtom, man gör den mycket sällan. Denna läggning ser ut precis som Medicinhjulet fast de olika korten har en annan innebörd. Den hjälper dig att förstå mer om ditt liv på jorden, ur ett större perspektiv.

Läs mer om själssyfte +
Du kan göra denna läggningen nu och det du får fram gäller för en lång tid framåt. Känner du att du vid något tillfälle har gått igenom en stor förändring kan du göra den på nytt. Men som sagt mycket sällan.

Kortet i mitten: DIN SJÄL
Kortet överst/norr: DINA VÄGLEDARES RÅD
Kortet till vänster/väst: TIDIGARE LIVS PÅVERKAN (KARMA)
Kortet längst ner /söder:  ATT LÄRA I DETTA LIVET
Kortet till höger/öst: DIN SYN PÅ DIG SJÄLV

Behöver du förtydligande så drar du precis som annars ett fördjupningskort.
Lycka till med tolkningarna och skriv ner vilka kort du fick och hur du tolkar dem.

Lägga åt andra

Alla dessa läggningar går utmärkt att göra åt eller med andra. Om man vill lägga alla korten själv eller låta klienten/vännen dra korten själv är en smaksak och handlar främst om hur pass trygg personen känner sig med att dra.  Med Medicinhjulet kan man till exempel låta personen dra huvudkortet och så drar ni de fyra aspekterna. Fördjupningskort kan personen också ta själv.

Umgås med korten

Att tillsammans med en förtrolig vän eller partner låta korten fördjupa samtalet är väldigt roligt. Istället för att prata i cirklar eller ställa frågan… jag undrar… tar man kort på det man pratar om. Hur kul som helst!

 

Nu har vi gått igenom alla läggningarna. Nu är det bara att träna för ju mer du håller på, desto bättre på att tolka blir du förstås. Som vanligt uppmanar jag till nyfikenhet. Förstår du inte fullt ut – sök vidare. Det är som med drömmar, man kan alltid gräva djupare. Med tiden kommer jag att bygga upp en sida till som innehåller förslag på tolkningar, som jag hoppas ska kunna inspirera dig själv att gå djupare. Klicka på knappen nedan för att se hur långt jag kommit 😊.

© Lee Seger 2019