Välj en sida

Integritet

»Du står aldrig ensam när du är sann mot dig själv.«

ANSVAR . MOD . KÄNSLOR .  GRÄNSSÄTTNING . FRIHET

Integritet innebär att du vågar vara den du är. Den tillåter dig att stå still i en känsla eller i en situation som du tycker är obehaglig. Att förstå och acceptera att och vad du känner är första steget i att utveckla integritet. Nästa steg är att ta ansvar för känslorna, att inte projicera dem på andra.

När vi känner oro och obehag reagerar vi ofta instinktivt med att önska att någon annan ska ta hand om situationen. Lösa den, ändra sitt beteende och ge oss trygghet. Att ta ansvar för den egna känslan innebär att våga vara kvar i den utan att projicera, även om det kan vara svårt.

Du behöver också härleda dina känslor. Handlar de om nuet eller har de sitt ursprung i barndomen? Backa från situationen och sätt dig med känslan. Andas, lyssna på dig själv och möt det som kommer upp genom att vara närvarande i det. Identifiera vems röster du hör eller vilka händelser som gör sig gällande. Framkalla sedan det som gör dig stark och glad. Låt den känslan ta över och skapa en ny balans inom dig. Du kan nu se den aktuella situationen med nya ögon.

TOLKNING I PRAKTIKEN

1) Om du är i en situationeller relation som gör att du mår dåligt vill kortet visa dig att det är ok att sätta gränser och att du är värd att leva ett liv där du bemöts av vänlighet och värme, där du känner dig trygg. Återta makten genom att steg för steg känna efter vad du vill, vad du tycker och hur du vill att ditt liv ska vara. När du skapar den bilden inom dig kommer du att få lättare att säga nej till det som skapar motsatsen. Relationen eller situationen kommer att försvinna ut ur ditt liv eftersom den inte längre fyller någon funktion.

2) Integritet skapar frihet för alla. Att du får lov att vara som du är innebär att andra också får vara som de är. Ni har inte ansvar för varandra. Du har bara ansvar för att skapa ett liv som känns bra för dig.