Välj en sida

Månen

»Något klokt ska säkert stå här«

Månens olika faser är en aspekt av rytm som vi har mycket att vinna att vara i synk med. Många tror att det är vidskeplighet att vi blir vi påverkade av månen men vill man hitta balans i livet så kan det nog vara värt att undersöka hur det verkligen ligger till för just en själv.

Vi består av cirka sjuttio procent vatten och månen styr ebb och flod. Så långt är vetenskapen med oss och resten får var och en ta reda på själv. Enklast gör man det genom att föra en måndagbok. Genom att helt enkelt notera hur man mår vid de olika kvartalen under ett par månader så ökar förståelsen för humörsvängningar och diverse behov. När vi vet vad vi behöver är det lättare att göra livet enklare och mer njutningsfullt.

Att översätta månens faser; sambandet mellan jorden, solen och månen samt dess tydliga påverkan på ebb och flod, till oss själva – hjälper oss att bli mer magiska. Vårt mål är att förstå vilken stor och naturlig del av universum och hela skapelsen vi är och att börja med att identifiera oss med den del vi har närmast, är en mjuk och fin väg att ta sin plats på. Månen är ju den himlakropp som är närmast oss.

Månen hjälper oss att hitta vår inre rytm genom att vi flyttar vårt medvetande bort från tidsscheman bestämda av arbete, skola och familjeliv, till en större, mer långsam och ständigt återkommande rytm. Våra scheman är fortfarande giltiga men inte längre allenarådande. När vi håller koll på månens faser och översätter dess symboliska betydelse till vårt eget liv expanderar vi vårt medvetande en liten bit utanför vår fysiska kropp. Det behövs inga stora åthävor, utan en stilla medvetenhet räcker långt.

Måncirkel

Att lära känna sig själv i förhållande till månens cykler är oerhört helande. Inte bara för att du får en djupare förståelsen för hur du bäst kan ta hand om dig själv, utan även för att du genom att känna din relation till månen förstärker idén om att du är mer än det du gör i den materiella världen. Det hjälper dig att bli mer magisk, eftersom du förstår att det är mer som styr ditt välmående än vad du kanske normalt tänker på. Prova under ett par månader, jag är säker på att du kommer att lära dig något nytt om dig själv. Har du gjort det tidigare, kan det kanske ge dig en ny vision om hur dina dagar bör se ut.

Läs mer om hur du arbetar med en måncirkel +

Börja med att ta reda på när det är nymåne eller fullmåne så att du vet var du börjar. Du kan exempelvis ladda ner en app till din smartphone, som håller dig uppdaterad om månens faser. Om du vill använda mallen här ovan så skriver du först datum vid rätt symbol, utifrån månens fas när du börjar föra din måndagbok.

Sedan beskriver du ditt humör dag för dag, med hjälp av ord eller symboler. En glad smiley när du känner dig glad och pigg, en arg när du är irriterad. En karamell när du är sötsugen och ett Z när du är extra trött. Till exempel.

Efter ett par månader kommer du att se ett mönster. Du kommer att se ditt humör i förhållande till månens faser. Nästa steg är att anpassa ditt liv efter dina behov. När du är trött och inte så social undviker du att boka in sociala aktiviteter. Stanna hemma med en god bok, varma bad eller vad som gör att du känner att du har det stilla och mysigt. Att våga tacka nej, även till trevliga saker är djupt helande eftersom det innebär att du prioriterar dig själv. Du visar då samtidigt andra att det är okej att göra så.

Ser du att du är sötsugen vid ett visst tillfälle i månaden, eller helt enkelt mer hungrig. Ge dig vad du behöver. Det är då mycket lättare att låta bli när behovet inte finns där. På samma vis bokar du in möten och aktiviteter under den period då du känner dig glad, stark och utåtriktad.

Vissa har svårt att sova vid fullmåne andra precis innan nymåne, vid den så kallade svartmånen. Att vara medveten om det minskar stressen och det blir lättare att acceptera sömnlösheten.

Hur vi reagerar i förhållande till månen är individuellt och det kan också förändras över tid. Det kärleksfulla är att se och bejaka de behov man har.

Svartmåne

När månen är svart påverkar det oss genom att vi söker efter det vi inte ser. Vi känner inom oss att det finns mer att förstå om oss själva, en känsla eller en händelse som vill få komma upp och bli belyst. Många känner sig därför oroliga under svartmåneperioden som är två-tre dagar före nymånen. Detta är därför en bra tid att vara stilla, meditera, känna efter vad som pågår inom en och vänta in den naturliga rörelsen som gör att insikter och nya idéer kommer fram. Själva nymånen är därför rent praktiskt utmärkt för nystart och nya initiativ.

»Kära syster Måne, när jag inte ser dig, får min längtan efter dig att vända blicken mot mig själv. Jag söker i djupet av min själ efter din spegelbild och om jag lyssnar riktigt noga, om jag är fullständigt stilla – kan jag få se en ny aspekt av mig själv. När jag sedan ser dig bli ny, ser jag på mig själv med nya ögon. Tack syster måne för din gåva.«

Nymåne

Om nymånen…

Övning: Gör en ceremoni vid nymåne

För att ytterligare fördjupa din relation med månen och dig själv kan du vid nymåne göra en ceremoni för att hedra det som varit och öppna dig för det som ska komma. Om du är osäker på när det är nymåne kan du ladda ner en månad till din smartphone.

Läs mer om ceremoni vid nymåne +

Gör så här…

»Kära syster Måne, när jag inte ser dig, får min längtan efter dig att vända blicken mot mig själv. Jag söker i djupet av min själ efter din spegelbild och om jag lyssnar riktigt noga, om jag är fullständigt stilla – kan jag få se en ny aspekt av mig själv. När jag sedan ser dig bli ny, ser jag på mig själv med nya ögon. Tack syster måne för din gåva.«

Fullmåne

Fullmånen belyser det som drogs fram under svartmånen och sattes igång vid nymånen. Allt vi behöver förstå för att gå vidare är nu synligt. Detta är skälet till att många har svårt att sova under fullmånen. Det är alltför många insikter och sanningar som vill göra sig gällande. Det kan skapa både oro och för många tankar. Fullmåne är därför en utmärkt tid för en mer praktisk reflektion. Tacksamhet över allt som redan finns i livet och en inventering av vad som fungerar såväl bra som mindre bra.

När vi ser vad som fungerar är det lättare för oss att fortsätta manifestera mer av den varan genom att fokusera på det som känns lätt och roligt. Fullmånen hjälper oss att se den väg som passar oss bäst.

Gör en ceremoni vid fullmåne

Även vid fullmåne kan det vara fint att utföra en ritual. Här handlar det om att se vad vi har och vad vi vill fortsätta att belysa med kärlek och kraft. Om du är osäker på när det är nymåne kan du ladda ner en månad till din smartphone.

Läs mer om ceremoni vid fullmåne +

Gör så här…

Övning: Skriv en bön

Skriv en bön till månen när hon är svart och en till henne när hon är full. Det finns inga gränser eller regler för hur en bön ser ut. Det är enbart ord från hjärtat. Om du vill kan du dela dina ord här under. När vi har vår healing denna månaden kan du också använda dem för att komma i stämning.
Kommentatorfunktion

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Månen ur ett symboliskt perspektiv

Om vi ska vara helt korrekta är månen bara den himlakropp som är närmst jorden och att den påverkar ebb och flod beror på dess dragningskraft. Att den påverkar oss beror på att vi består av cirka 70% vatten. Men symboliskt står månen för det feminina, för förmågan att förstå sina känslor och att våga lära känna sig själv. Det är i denna tolkning vi vill använda för att komma närmare oss själv.

Läs mer om hur du kan tolka månen symboliskt +

Som allt annat som förändrats under patriarkatet så fick månen ett annat genus. Från att ha setts som en gudinna i form av en himlakropp, som en syster som kunna guida oss in våra egna djup – blev det en gubbe. Tidigare visade hon oss att allt har en rytm, att vi i vissa perioder ser allt klart och tydligt, medan vi i andra får treva oss fram utan nödvändig kunskap. Kontentan av rytmen blev dock alltid att ett nytt ljus sken över och inom oss.

Att månen som ett djupt feminint väsen avmystifierades påverkade oss genom att vi på ännu en front tappade kontakten med våra egna djup. Vilket var meningen för de som ville befästa den nya patriarkala ordningen där kvinnans förmåga att se mellan världarna var ett hot. Att en himlakropp som påverkade oss så mycket skulle anses vara feminin gagnade inte strategin att sudda ut all form av feminin kraft.

När vi därför börjar bejaka henne som ett feminint väsen stärker vi skiftet som tar oss bort från de nu gamla och överspelade patriarkala strategierna och in i en era där livet hedras och där dimensionerna öppnas så väl inom som utom oss. Låt henne stå för det feminina, det magiska, det djupt instinktiva. Låt henne stärka modet inom oss som gör att vi vågar möta vårt eget djup.

Symbol för våra instinkter

Månen förknippas som bekant både med vargen och med sagornas varulvar…..

»Om jorden är vår moder är månen vår syster. Hon gör samma resa som vi och månad efter månad visar hon oss vägen till oss själva. «

En annan syn på månen…

SKISS. Kanaliserad information berättar för oss att månen egentligen är en dator som kontrollerar våra cykler. Inte med hjälp av en naturlig gravitation utan för att kontrollera kvinnors menscykler för att kunna styra mängden invånare på jorden. Ägarna till datorn styr och bejakar den patriarkala struktur vi nu har på jorden, där de som redan har mest tjänar på att kaos och kriminalitet styr jordens invånare.

Det pågår nu en kamp om ägarrätten och om ett skifte sker kommer det att gagna oss som vill se en utveckling på jorden som en plats där allt levande har lika värde. Vi kommer att bli färre, dels eftersom jordens frekvens har förändrads och enbart själar som vibrera på en högre frekvens och inte söker sig till jorden för att hela sina karman, kommer in och dels för att vi bara kommer att vara fertila var tolfte månad. Spännande tankar va? Hur tänker du om detta? Kommentera gärna!

Kommentatorfunktion

Månmeditation

Följ med på en meditation där vi gör en resa genom eoner av tid för att återigen möta henne som den visa syster hon är.

ÖVNING: LÄGG ETT MEDICINHJUL

Fördjupa din relation med månen genom att lägga ett medicinhjul på vad hon betyder för dig. Du tolkar då:
Norr som hennes budskap till dig.
Väster (vänster) som de känslor hon vill väcka.
Söder hur din kropp påverkas av hennes rytm.
Öster (höger) vad en fördjupad relation kan leda till.
Kortet i mitten är din relation till henne som den är nu.

Är du osäker på hur du gör ett medicinhjul så kan du läsa om det i Tolkningsskolan.