Välj en sida

Månen

»Månen hjälper oss att hitta vår inre rytm genom att vi flyttar vårt medvetande bort från tidsscheman bestämda av arbete, skola och familjeliv, till en större, mer långsam och ständigt återkommande rytm.«

Månens olika faser är en aspekt av rytm som vi har mycket att vinna att vara i synk med. Många tror att det är vidskeplighet att vi blir vi påverkade av månen men vill man hitta balans i livet kan det vara värt att undersöka hur det verkligen ligger till för just en själv.

Vi består av cirka sjuttio procent vatten och månen styr ebb och flod. Så långt är vetenskapen med oss och resten får var och en ta reda på själv. Enklast gör du det genom att föra en måndagbok. Genom att helt enkelt notera hur du mår vid de olika kvartalen under ett par månader så ökar förståelsen för humörsvängningar och diverse behov. När du vet vad du behöver är det lättare att göra livet enklare och mer njutningsfullt.

Att översätta månens faser; sambandet mellan jorden, solen och månen samt dess tydliga påverkan på ebb och flod, till oss själva – hjälper oss att bli mer magiska. Vårt mål är att förstå vilken stor och naturlig del av universum och hela skapelsen vi är och att börja med att identifiera oss med den del vi har närmast, är en mjuk och fin väg att ta sin plats på. Månen är ju den himlakropp som är närmast oss.

Månen hjälper oss att hitta vår inre rytm genom att vi flyttar vårt medvetande bort från tidsscheman bestämda av arbete, skola och familjeliv, till en större, mer långsam och ständigt återkommande rytm. Våra scheman är fortfarande giltiga men inte längre allenarådande. När vi håller koll på månens faser och översätter dess symboliska betydelse till vårt eget liv expanderar vi vårt medvetande en liten bit utanför vår fysiska kropp. Det behövs inga stora åthävor, utan en stilla medvetenhet räcker långt.

 

Lite fakta…

Månen har en radie på 1,737 km och är 384,400 km från jorden. Hon beräknas vara 4,527 billioner år gammal. Ungefär jämgammal med jorden så att de benämns som systrar är inte konstigt. Månen snurrar ett varv runt sin egen axel, samtidigt som hon snurrar runt jorden – på ungefär lika lång tid. Det  gör att vi aldrig ser hennes baksida. Hon är egentligen en helt mörk himlakropp och det vi ser som månsken är solens strålar som når henne och reflekteras mot henens yta.

Läs mer fakta om månen +

När månen står i skuggan av jorden får vi en månförmörkelse. När månen står framför solen så att hon täcker solen helt eller delvis, får vi däremot en solförmörkelse, vilket bara sker vid nymåne. Månförmörkelse sker vi fullmåne.

Vissa månader blir det fullmåne två gånger inom en kalendermånad. Den andra månen kallas då enligt vissa traditioner för blåmåne. Årligen andra menar att det bara är en äkta blåmåne om det är den trettonde månen under året.

En annan färgstark måne är blodmåne, eller rödmåne. Det är egentligen en månförmörkelse där ljuset bakom månen skapar en röd-orange färg. Att se en blodmåne är magiskt och det är inte svårt att förstå att många såg det som en bra tid för att utöva ceremonier av olika slag. Många gör det säkert än i dag. Hur känner du när du ser en fullmåne, oavsett färg – i sin fulla glans?

MÅNKALENDER
Under större delen av människans tidevarv har vi utgått från månen när det gäller att förhålla oss till en tidsrytm som sträcker sig längre än dagen, där solen enkelt visat vägen. Mellan varje nymåne är det 28 dagar och det ger oss 13 månader på 364 dagar. Ett år hade alltså förr 13 månader och baserade sig på månen. De förflyttade sig cirka 11 dagar per år och tiden blev på så vis mer flytande. Inom varje månad finns förutom nymånen; fullmåne och växande respektive avtagande halvmåne. 

Det vi idag kallar månkalender är en kalender som man exempelvis fortfarande utgår från inom Islam. Den består av tolv månader, som räknas mellan nymåne till nymåne.  Varje månad har då 29, 5 dagars och det ger ett år som baseras på månkalendern 354 dagar. Elva dagar kortare än vår. Ett sätt att strukturera upp det naturliga vägeldningen som månen gav. 

Den egyptiska kalendern cirka 2400 före vår tideräkning, hade 12 månader och 365 dagar och den baserades på det datum då Sirius steg över horisonten. Den hade alltså varken med solen eller månen att göra utan med den stjärna som sägs vara portalen in till vårt universum. 

Det var Julius Caesar som 47 år före vår tideräkning beslöt att lämna månkalendern för en kalender som utgick från solen, vilket gav 356 dagar och ett skottår vart fjärde år. På 1500-talet förfinades den och blev den kalender vi idag utgår ifrån, den Gregorianska kalendern.

Ur ett längre perspektiv har vi inte följt solen under speciellt lång tid. Våra kroppar är långsamma på att förändra sig, och att därför tänka sig att det finns en igenkänning inom oss när vi börjar vända oss mot månen och hennes rytm igen, är inte speciellt långsökt. Eller vad du tror du?

 

Måncirkel

Att lära känna sig själv i förhållande till månens cykler är oerhört helande. Inte bara för att du får en djupare förståelse för hur du bäst kan ta hand om dig själv, utan även för att du genom att känna din relation till månen förstärker idén om att du är mer än det du gör i den materiella världen. Det hjälper dig att bli mer magisk, eftersom du förstår att det är mer som styr ditt välmående än vad du kanske normalt tänker på. Prova under ett par månader, jag är säker på att du kommer att lära dig något nytt om dig själv. Har du gjort det tidigare, kan det kanske ge dig en ny vision om hur dina dagar bör se ut.

Läs mer om hur du arbetar med en måncirkel +

Börja med att ta reda på när det är nymåne eller fullmåne så att du vet var du börjar. Du kan exempelvis ladda ner en app till din smartphone, som håller dig uppdaterad om månens faser. Om du vill använda mallen här nedan så skriver du först datum vid rätt symbol, utifrån månens fas när du börjar föra din måndagbok.

Sedan beskriver du ditt humör dag för dag, med hjälp av ord eller symboler. En glad smiley när du känner dig glad och pigg, en arg när du är irriterad. En karamell när du är sötsugen och ett Z när du är extra trött. Till exempel. 😃😡🍭😴…

Efter ett par månader kommer du att se ett mönster. Du kommer att se ditt humör i förhållande till månens faser. Nästa steg är att anpassa ditt liv efter dina behov. När du är trött och inte så social undviker du att boka in sociala aktiviteter. Stanna hemma med en god bok, varma bad eller vad som gör att du känner att du har det stilla och mysigt. Att våga tacka nej, även till trevliga saker är djupt helande eftersom det innebär att du prioriterar dig själv. Du visar då samtidigt andra att det är okej att göra så.

Ser du att du är sötsugen vid ett visst tillfälle i månaden, eller helt enkelt mer hungrig. Ge dig vad du behöver. Det är då mycket lättare att låta bli när behovet egentligen inte finns där. På samma vis bokar du in möten och aktiviteter under den period då du känner dig glad, stark och utåtriktad.

Vissa har svårt att sova vid fullmåne andra precis innan nymåne, vid den så kallade svartmånen. Att vara medveten om det minskar stressen och det blir lättare att acceptera sömnlösheten. Även om vi ligger där sömnlösa, får kroppen vad den behöver, något som är skönt att upprepa för sig själv – “Min kropp får den vila den behöver“.

Hur vi reagerar i förhållande till månen är individuellt och det kan också förändras över tid. Det kärleksfulla är att se och bejaka de behov man har.

Klicka här så får du en pdf som du kan skriva ut. Lycka till!

.

Svartmåne och Nymåne

När månen är svart påverkar det oss genom att vi söker efter det vi inte ser. Vi känner inom oss att det finns mer att förstå om oss själva, en känsla eller en händelse som vill få komma upp och bli belyst. Många känner sig därför oroliga under svartmåneperioden som är två- tre dagar före nymånen. Detta är därför en bra tid att vara stilla, meditera, känna efter vad som pågår inom en och vänta in den naturliga rörelsen som gör att insikter och nya idéer kommer fram. Själva nymånen är rent praktiskt utmärkt för nystart och nya initiativ.

Svartmåneperioden kan liknas vid ursprungets djupast existens, där den feminina energin – förmågan att vara helt stilla, ur tomheten fann en nyfikenhet på sig själv, delade på sig för att skicka ut en energi som kunde berätta mer – den maskulina energin. Under svartmåneperioden går vi djupt inom oss för att ur samma tomhet hämta upp en ny idé – om vad som behöver undersökas, helas, eller skapas.

Nymånen är startskottet för det, då vi låter den maskulina energin sätta fart på det som behövs. Vi startar på nytt. Att därför ta sig tid till att – utan att kontrollera, styra eller värdera – se vad som kommer upp under dessa dagar innan nymånen, är mycket värt. Ibland kan dessa dagar kännas oroande och det kan då bero dels på att vår kontroll inte riktigt rår på kroppens egen djupa rytm och det kan kännas oroväckande, och dels på att det som kommer upp kanske är en känsla eller ett minne som vi dragit oss för att titta närmare på, som vi väntat med att hela – tills nu.

ÖVNING: GÖR EN CEREMONI VID NYMÅNE

För att ytterligare fördjupa din relation med månen och dig själv kan du vid nymåne göra en ceremoni för att hedra det som varit och öppna dig för det som ska komma. Om du är osäker på när det är nymåne kan du ladda ner en app till din smartphone.

»Drömmarna är själens röst, önskningarna är våra behov,
och intentionen är de steg vi tar när vi följer vår vägledning.«

Läs mer om ceremoni vid nymåne +

Eftersom nymånen handlar om nystart är detta en utmärkt tid att formulera dina drömmar, känna på dina önskningar och uttala dina intentioner. Sätt dig i lugn och ro, och se gärna till att du har minst en halvtimme till ditt förfogande. Gör det du brukar för att komma i stämning, tänd ljus om du är hemma – eller sätt dig till rätta om du är ute i naturen. Ha papper, penna och gärna din favoritkortlek. Börja med några djupa andetag, så att du känner att du landar i kroppen, att du kommer i kontakt med inte bara dig själv utan ditt inre universum.  Känn kopplingen via rotchakrat, med Moder Jord, och med ditt kosmiska jag, dina vägledare och alltings ursprung via kronchakrat. Ta dig tid att komma i stämning, andas och låt känslor och tankar flyga förbi, utan att du värderar dem eller försöker hålla dem fast. 

När du känner dig centrerad och närvarande, ställer du dig frågan vad du sedan förra nymånen har släppt taget om. Låt känslan, beteendet, övertygelsen bli synlig bara för att du ska kunna tacka den, för att den varit med och gjort dig till den du är idag. Låt sedan det du lärt dig försvinna bort. Kommer inget speciellt – tacka bara för din möjlighet att sitta här och känna efter. Ännu en månad har du fått tillbringa på denna makalösa planet. Fundera sedan på vad du lyckats med, vad som kommit in i ditt liv, vad du uppnått eller lärt dig. Tacka även för detta.  

Ta sedan ytterligare ett djupt andetag och när du andas ut vänder du ditt fokus till vad du vill ska komma in i ditt liv. Drömmarna är de stora – ibland kanske tillsynes utan  verklighetsförankring – men ack så viktiga och ur ett större perspektiv fullt realistiska planerna. Tillåt dig att koppla upp dig på dem eller den en stund. Känn att allt är möjligt, på ett eller annat sätt. Ju mer detaljerat du drömmer, desto lättare blir det att förankra dem i det som är på väg att bli din verklighet. Gå vid detta tillfälle inte in något motstånd. Känner du motstånd släpper du drömmen genom att tacka den för att den lever inom dig, försäkra den  och dig själv att den i sinom tid ska komma att få blomstra. Rita eller skriv ner drömmen eller drömmarna om du känner för det. 

Gå sedan vidare, till mer närstående önskningar. Fundera lite lätt och svepande på vad du vill ha in i ditt liv. Det kan vara allt från nya krukväxter, mer av en viss känsla, någon att gå på bio med eller ett nytt jobb. Skriv ner dina önskningar.

Se nu över dina önskningar och bestäm dig för vad som är viktigast just nu. Låt kroppen hjälpa dig genom att det känns skönt och lätt när du tänker på om det är rätt tillfälle att köpa nya krukväxter – byta jobb, eller om det känns stängt. Välj det som gör dig varm i kroppen.

Uttala detta som en intention:
– “Min intention är att under den kommande månanden tillåta mig att njuta av ett grönare hem.” Eller…
– “Min intention är att börja skriva på min cv för att ge universum möjlighet att vägleda mig till ett arbete som gör att jag njuter av att gå dit, likväl som att komma hem därifrån, utvilad och glad. 

Drömmarna är själens röst, önskningarna är dina behov, och intentionen är de steg du tar när du följer din vägledning. Allt behöver finnas med, och genom att se vad som är vad förstår du bättre vad som kan upplevas när. Då undviker du att fokusera på det som inte går att förändra just nu. Att hålla reda på vilka steg som är precis framför dig, är nyckeln till att dag för dag – skapa det liv du vill ha. 

Läs sedan dina intentioner för den kommande månaden högt och känn, om du kan, i ditt hjärta att detta, på någon plats, redan har skett. Eftersom du har valt de steg som kroppen redan bejakat – är det lätt att förstå att det kommer att gå lätt och enkelt att genomföra. 

Släpp nu taget om det du uttalat och avsluta ceremonin genom att i din egen takt komma tillbaka in i kroppen, plocka ihop dina saker och med ett djupt andetag återigen tacka för att allt detta är möjligt. 🙏

 

 

Fullmåne

Fullmånen belyser det som drogs fram under svartmånen och sattes igång vid nymånen. Allt vi behöver förstå för att gå vidare är nu synligt. Detta är skälet till att många har svårt att sova under fullmånen. Det är alltför många insikter och sanningar som vill göra sig gällande. Det kan skapa både oro och för många tankar. Fullmåne är därför en utmärkt tid för en mer praktisk reflektion. Tacksamhet över allt som redan finns i livet och en inventering av vad som fungerar såväl bra som mindre bra. Om svartmåneperioden är intuitiv och magisk, är detta en mer pragmatisk period.

När vi ser vad som fungerar är det lättare för oss att fortsätta manifestera mer av den varan, genom att fokusera på det som känns lätt och roligt. Fullmånen hjälper oss att se vad som passar oss bäst, vad som gagnar oss bäst. Vi skiljer så att säga agnarna från vetet, genom att med öppna ögon titta på vårt liv och vårt beteende – Vad fungerar och Vad fungerar sämre.

Det finns alltid mycket underbart att lära under denna period. Nyckelorden, förutom klarsyn, är acceptans och självkärlek. Vi belyser vårt liv och tittar på det med kritiska ögon – men inte för att racka ner på oss själva utan för att med den djupaste kärlek, visa på en bättre väg fram. Att släppa det som inte fungerar ger oss utrymme att fullt ut fokusera på det som vi känner, fungerar utmärkt.

Nyfikenheten som fick oss att gå djupt inom oss för att förstå vad som är vår väg, ersätts under denna period med omsorg, kärlek och acceptans. När vi ger oss detta, är det betydligt lättare att om några dagar ta nya krafttag, och fortsätta på vår väg.

ÖVNING: GÖR EN CEREMONI VID FULLMÅNE

Även vid fullmåne kan det vara fint att utföra en ritual. Här handlar det om att se vad vi har och vad vi vill fortsätta att belysa med kärlek och kraft. Om du är osäker på när det är fullmåne kan du ladda ner en app till din smartphone.

 

 

Läs mer om ceremoni vid fullmåne +

Sätt dig tillrätta på samma sätt som vid nymåneceremonin. Istället för att fokusera på vad du önskar dig tittar du nu på vad du känner dig redo att släppa taget om. Det kan vara en relation, en händelse, en känsla, övertygelse eller idé. Skriv gärna ner det på en lapp, som du sedan kan antingen elda upp eller gräva ner. Det blir en symbol för att du låter Moder Jord ta hand om det – antingen via jorden eller via elden. River du lappen i tusen bitar kan du låta luften och vinden ta hand om det du vill släppa. Tacka för allt du lärt dig och för att helandet är möjligt. Är det en relation du vill släppa, så försök att se personen ifråga med kärleksfulla ögon. Tacka för det som varit och låt hen försvinna bort från din inre värld.

Vänd nu blicken till allt du har som fungerar. Känn glädje och stolthet över allt du redan lyckats manifestera in i ditt liv – se dem som de gåvor de är. Låt tacksamheten fylla kroppen, och ge dig det lugn och den kraft du behöver för att nu med ännu större fokus genomföra det du är mitt uppe i. Det kan vara ett projekt, ett helande, en förändring. Se framåt med nyfikenhet och acceptans över att du inte alltid vet hur långt tid saker och ting behöver ta.

Månen ur ett symboliskt perspektiv

Om vi ska vara helt korrekta är månen bara den himlakropp som är närmst jorden och att den påverkar ebb och flod beror på dess dragningskraft. Att den påverkar oss beror på att vi består av cirka 70 procent vatten. Men symboliskt står månen för det feminina, för förmågan att förstå sina känslor och att våga lära känna sig själv – att inte vara rädd för sitt mörker. Det är denna tolkning av månen som vi vill använda för att komma närmare oss själv.

Läs mer om hur du kan tolka månen symboliskt +

Som allt annat som förändrades under patriarkatet så fick månen ett annat genus. Från att ha setts som en syster som kunde guida oss in våra egna djup – blev det en gubbe. Tidigare visade hon oss att allt har en rytm, att vi i vissa perioder kan se allt klart och tydligt, medan vi i andra får treva oss fram utan vare sig kompass eller nödvändig kunskap. Och att det är precis som det ska.

Månen var dessutom djupt sammankopplade till kvinnors menstrationscykler. Det är ju vanligt att kvinnor som lever nära varandra, hamnar i samma cykel och alltså har mens ungefär samtidigt. Många länder har och har haft tradition att kvinnor går undan under denna period för att kunna meditera mer. Slöjorna mellan världarna ansågs/anses vara tunnare då och kvinnorna kunde under dessa perioder få information och kunskap som skulle komma att gagna hela byn.

Att månen som ett djupt feminint väsen avmystifierades påverkade oss genom att vi på ännu en front tappade kontakten med våra egna djup. Vilket var meningen för de som ville befästa den nya patriarkala ordningen där kvinnans förmåga att se mellan världarna var ett hot. Att en himlakropp som påverkade världen så mycket, med sin ebb och flod, skulle anses vara feminin gagnade inte strategin att sudda ut all form av feminin makt.

När vi nu återigen bejakar henne som ett feminint väsen stärker vi skiftet som tar oss bort från de nu gamla och överspelade patriarkala strategierna och in i en era där livet hedras och där dimensionerna öppnas så väl inom som utom oss. Låt henne därför stå för det feminina, det magiska, det djupt instinktiva. Låt henne stärka modet inom oss som gör att vi vågar möta vårt eget djup.

ÖVNING: MÅNGUDINNOR

Över hela världen och över eoner av tid har månen kopplats samman med en gudinna, ett kraftfullt väsen som stod i kontakt med den magiska förmågan att skapa liv. Här följer ett antal gudinnor som på något vis haft koppling till månen, fruktbarhet, magi. Du ser också vilka länder de funnits i. Det finns garanterat fler, men det ger i alla fall en bild av hur viktig månen varit.

Känner du en dragning till någon speciell av dessa gudinnor? Bejaka i det så fall. Läs på, dröm och fantisera och se vad som väcks inom dig. Tycker du om att måla/teckna, kan du illustrera hur du upplever henne – det vill säga dig själv. För det vi ser i en gudinna är alltid en aspekt av oss själva. De hjälper oss att minnas vem vi är, och att stolta kunna vandra på denna jord, så väl genom universums alla stjärnor, galaxer och planeter.

Isis – Egyptisk gudinna
Diana
 – Romersk gudinna
Freja – Nordisk gudinna
Hercate – Grekisk gudinna
Lilith – Sumerisk gudinna
Luna – Romersk gudinna (Luna är det latinska namnet för måne)
Selene – Grekisk gudinna
Yemanja – Brasiliansk gudinna.

MÅNEN SOM SYMBOL FÖR VÅRA INSTINKTER

Månen förknippas som bekant både med vargen och med sagornas varulvar. Precis som hon förknippas med med det okända, mörka och magiska. Under tider av okunskap om dels månens bana runt jorden och sin egen axel och hur solen belyser henne, som är mer nutida kunskap – och dels hennes djupa koppling till det feminina, som går eoner av tid bakåt –  är det inte svårt att tänka sig att man under de senaste århundradena tyckte att det var konstigt att hon i bland syntes och ibland inte – och kanske att hon aldrig visade sin baksida.

Läs mer om månen som symbol för våra instinkter +

Skogsrået, eller huldran, var till exempel en vacker kvinna som härskade över skogen och förförde män. När man såg henne bakifrån såg man att hon hade hål i ryggen och rävsvans. Beskrivningen berättar om rädslan för det feminina, hålet i ryggen är kopplingen till månen och minnet av tider innan patriarkatet. Svansen det djuriska och vilda – det okontrollerade.

Fullmånen är ju också den tid som sägs locka fram varulvar och myten säger också att vargar gärna ylar till fullmånen. Det fanns också tankar kring när man skulle så, skörda och även baka och fiska i förhållande till månens faser, dessa tankar är troligen förankrade ännu längre bak i tiden.

Om vi nu betraktar henne som en glömd kunskap om våra egna kroppars behov av att följa sin och jordens rytm – så känns det väl ändå rätt att hon får symbolisera våra instinkter.

– Vår förmåga att känna det vi känner är vargens ylande vid fullmåne.

– Vår förmåga att transformeras är varulven som lämnar det civiliserade och den på senare år påtvingade livsstilen,  för att istället följa sin inre vildhet.

– Dyrkande av mångudinnan, vid vilket namn beror på var eller vid vilken tid, symboliserar vår djupa instinkt att balansera det maskulina med det glömda och förtryckta feminina.

– Skogen, sjöarna som gärna kopplas till den magiska fullmånen kan i sin tur få stå för vår längtan till naturen och till ceremonier, ritualer och den djupa tacksamhet som egentligen bara infinner sig i det djupaste mörker – där ljuset kommer inifrån.

ÖVNING: MÅNENS OLIKA NAMN

Även i en månkalender hade varje månad sitt namn, och de var helt och hållet förankrade i naturen och dess växlingar. Jag har hittat ett par olika benämningar för samma månad och det finns säkert fler. Jag tar med dem här bara för att visa på den vackra kopplingen till ett liv som levs nära naturen. Det är lätt att dras med in i ett annat sätt att leva när man läser de olika namnen fö det blir tydligt hur naturen och årstiderna styrt livet. Vackert tycker jag!

Om du vill kan du namnge dina egna månader. Först som du upplever dem nu, och sedan hur du skulle vilja uppleva dem. Ett spännande sätt att se ens behov ta form.

Vargmåne – Januari
Snömåne eller Ismåne – Februari
Kråkmåne eller Stormmåne – Mars
Äggmåne eller Harmåne – April
Mjölkmåne eller Älvmåne – Maj
Honungsmåne eller Mjödmåne – Juni
Hömåne eller Örtmåne – Juli
Rödmåne eller Kornmåne – Augusti
Skördemåne eller Vinmåne – September
Jaktmåne eller Fällningsmåne – Oktober
Frostmåne eller Snömåne – November
Köldmåne eller Ekmåne – December

MÅNMEDITATION

Följ med på en meditation där vi gör en resa genom eoner av tid för att återigen möta henne som den visa syster hon är.

ÖVNING: LÄGG ETT MEDICINHJUL

Fördjupa din relation med månen genom att lägga ett medicinhjul på vad hon betyder för dig. Du tolkar då:

Norr som hennes budskap till dig.
Väster (vänster) som de känslor hon vill väcka.
Söder hur din kropp påverkas av hennes rytm.
Öster (höger) vad en fördjupad relation kan leda till.
Kortet i mitten är din relation till henne som den är nu.

Är du osäker på hur du gör ett medicinhjul så kan du läsa om det i Tolkningsskolan.

»Kära syster Måne, när jag inte ser dig, får min längtan efter dig att vända blicken mot mig själv. Jag söker i djupet av min själ efter din spegelbild och om jag lyssnar riktigt noga, om jag är fullständigt stilla – kan jag få se en ny aspekt av mig själv. När jag sedan ser dig bli ny, ser jag på mig själv med nya ögon. Tack syster måne för din gåva.«

ÖVNING: SKRIV EN BÖN

Skriv en bön till månen när hon är svart och en till henne när hon är full. Det finns inga gränser eller regler för hur en bön ser ut. Det är enbart ord från hjärtat. Om du vill kan du dela dina ord här under. När vi har vår healing denna månaden kan du också använda dem för att komma i stämning.

© Lee Seger 2019