Välj en sida

Skriv en bön

»Kära syster Måne, när jag inte ser dig, får min längtan efter dig att vända blicken mot mig själv. Jag söker i djupet av min själ efter din spegelbild och om jag lyssnar riktigt noga, om jag är fullständigt stilla – kan jag få se en ny aspekt av mig själv. När jag sedan ser dig bli ny, ser jag på mig själv med nya ögon. Tack syster måne för din gåva.«

Skriv en bön till månen när hon är svart och en till henne när hon är full. Det finns inga gränser eller regler för hur en bön ser ut. Det är enbart ord från hjärtat. Du kan om du vill sedan använda dem när du gör dina ceremonier. I citatet ovan ser du min egen bön till månen när hon är svart. Målningen heter  I see myself embracing the depth of my soul. 100×81 cm, akryl på linneduk. Gjord 2016 i en serie om elva målningar. Du kan läsa mer här om du är nyfiken.