Välj en sida

Så här fungerar biblioteket

En interaktiv bok där du ska kunna hitta vad än du behöver i din helandeprocess.

Som du förstår är biblioteket under uppbyggnad, och så kommer det att fortsätta att vara. Hela Communityn är tänkt att vara som en interaktiv bok, som fylls på efter hand. Under de kommande månaderna kommer mycket att hända.

Under rubriken MEDITATIONER kommer jag att samla alla meditationer, oavsett ämne eller övrig placering. Samma meditation kan komma att dyka upp på olika ställen, men för enkelhetens skull ligger de alltså här också.

Andra rubriker kommer att vara till exempel ILSKA, TACKSAMHET, SORG och GLÄDJE. Under varje ämne kommer det att finnas texter, övningar, kanske filmer och meditationer. Du kommer också att hitta rubriker med övningar för att hämta hem din KRAFT eller för att bli av med NEGATIV ENERGI. Alla våra CHAKRAN kommer att få egna rubriker.

Ser du visionen jag har? Att vad du än kan tänkas behöva i din helandeprocess – ska du kunna hitta här. Fint va! ❤️

Har du några önskemål – så maila mig gärna! Antingen för Månadens Tema, eller till Biblioteket. Skriv TIPS i ämnesraden.