Välj en sida

Tacksamhet

»Att vara tacksam innebär att flytta fokus från det man inte har – till det man har. Det största perspektivskifte som går att göra och något som alla kan. Som så mycket annat kan detta skifte kräva en viss träning, men i sin fulländning är tacksamhet den mesta magiska trollstav du kan ha.«

Tacksamhetsenergin är den energi som är mest lik villkorslös kärlek. Den är uppfyllande, glädjande, helande och stärkande. Energin uppstår när dina tankar kring vad du är tacksam över träffar ditt hjärta. När du håller dig kvar i den känslan sprids den i hela kroppen och hela du stärks. Att lära sig att se vad man har förändrar livet och ger perspektiv på tillvaron. Det gör problem lättare att hantera och empatin för andra människors livssituation ökar.

Tacksamhet är en genuin känsla av hänförelse över allt magiskt som finns och att du är en del av det. Du kan känna tacksamhet för stort som smått. Från avsaknaden av regn på utflykten eller din nya jacka till din fantastiskt fungerande kropp eller att du har tak över huvudet och slipper vara på flykt. Det är energin du vill komma i kontakt med, och även om du har problem och tråkigheter i ditt liv just nu har du med all säkerhet även mycket att glädjas åt.

Inre styrka utvecklas från tacksamhet. Där finns en stark kraft i att kunna se och uppskatta det man har. Du blir mer självklar inför dig själv, ditt värde stärks och tacksamheten över att vara vid liv, att kunna skapa, känna och älska, förvandlar dig till något gudomligt.

Använd gärna månaden till att fokusera extra mycket på allt du är tacksam för. Gör övningarna även om du gjort dem förut och se vad som händer med dig och ditt liv. 

Attraktionslagen

Attraktionslagen är en universell lag som innebär att lika genererar lika, vilket betyder att det vi fokuserar på får vi mer av. Det handlar egentligen inte om saker eller upplevelser, även om det för oss kanske framstår så – utan om energi. Vårt fokus är en koncentrerad form av energi, och det vi fokuserar på är den typ av energi som vi skapar mer av.

Väldigt ofta fokuserar vi på det vi saknar och bristen av detta något är vad vi tänker på, försöker hitta lösningar till och kanske till och med klandrar oss själva för. En brist kan handla om hälsa eller ekonomi såväl som kärleks- eller yrkesliv. Resultatet blir att vi fortsätter att attrahera mer av samma känsla. Det är väldigt lurigt för det är lätt att tro att det är lösningen man fokuserar på – men så länge lösningen ska till för att reda ut en upplevd brist, så ligger det man saknar kvar i ekvationen, och man fortsätter att fokusera på själva bristen.

Läs mer om attraktionslagen +

När vi upplever en brist och försöker arbeta med attraktionslagen och det inte verkar fungera, är det därför viktigt att förstå att det uteblivna resultatet inte har med vår förmåga att manifestera att göra. Självkritik tar lätt över och själva äventyret med att manifestera kommer då i skymundan. Att vara magisk är att skapa och det är något alla kan, för det är något vi alla gör. Hela tiden.

Tacksamhet är en utmärkt väg att lära sig attrahera det vi vill ha in i livet. Vi har alla något att vara tacksamma över och när du vill använda attraktionslagen i en viss situation, där du upplever en brist, ska du helt enkelt vända blicken åt ett annat håll – och börja se allt du redan har. Släpp oron för tillfället och bejaka det som redan finns. Det leder till att du drar åt dig mer av känslan av att vara tacksam, i stället för känslan av att sakna. Du går så att säga från en verklighet till en annan. För sanningen är att ditt liv består av så otroligt många fler möjligheter och perspektiv än de som du ser när du är låst vid en viss problematik. Det är en begränsande situation och ditt magiska jag vill ta dig vidare.

Illusioner

En trollkarl i dag är någon som arbetar med illusioner som underhållning. Vi blir lurade att se en situation från ett visst perspektiv och när vi sedan blir visade samma situation ur ett annat, blir vi alldeles paffa. Vi kan inte förstå hur förändringen gick till. Ditt magiska jag vill på flera plan göra samma sak. Det vill visa dig att allt inte är som det verkar utan att det finns åtskilliga sätt att se på vad du kallar din verklighet, att det bakom slöjorna finns en annan verklighet.

Varför då inte en gång för alla dra slöjan från ögonen och låta hela vår verklighet förändras över en natt? Man kan tycka att det vore mest effektivt, men utan tränade ögon skulle vi helt enkelt inte se – och om vi skulle se hade det troligtvis varit för mycket för sinnet att ta in. I stället får vi hjälp med att upptäcka illusion efter illusion. Synen blir klarare och klarare. Att vara sitt magiska jag innebär att aktivt arbeta med sina illusioner.

Läs mer om illusioner +

Allt vi tänker, säger och tror skapar vår verklighet. Tänk själv på hur olika du kan uppleva ditt liv. Ena dagen är allt fantastiskt, alla är vänliga, vädret är vackert trots att det regnar, du känner dig öppen och positiv till sinnes. Andra dagen kommer du knappt ur sängen, allt är tungt, det är grått och mörkt och du är så upptagen med att vara olycklig att du inte märker något annat än dina egna känslor. Du ser helt enkelt inget annat än ditt eget mörker.

Du har vaknat i samma säng, du gick till samma jobb och mötte kanske till och med samma människor. Skillnaden är du och hur du uppfattar ditt liv. De känslor som du känner och de tankar som du tänker styr din verklighet. Det betyder inte att det inte är känslor som behöver kännas eller tankar som behöver tänkas. Det betyder bara att du skapar din egen verklighet, utan värdering. Tankarna och känslorna är dina. Den ljusa dagen var allt lätt och du kände dig kanske oövervinnerlig. Den tunga dagen var du ett totalt misslyckande, ett fiasko. Du uppfattar alltså inte bara din yttre verklighet olika utan även din inre.

»Tacksamhet skapar balans genom att ge perspektiv på tillvaron. Kärleken till dig själv och livet växer i takt med din tacksamhet, en av de mest extraordinära känslorna vi har. Låt den växa inom dig.«

ÖVNING: GÖR EN LISTA

Detta är en klassisk tacksamhetsövning och du har säkert stött på den massor av gånger. En anledning till det är såklart att det är en bra övning. Ibland behöver vi påminna oss och då kan det vara bra att ha en lista, dessutom händer det något när vi skriver. Saker helas och blir tydligare för oss. Efter ett tag sitter listan i ryggmärgen och är lätt att plocka fram utan ett titta på ett papper. Men som en start är det en utmärkt övning.

Skriv ner allt du känner dig tacksam över. Läs från listan varje dag tills du känner att vissa saker når ditt hjärta och att du förstått hur själva tacksamhetsenergin känns. Fortsätt därefter att från hjärtat säga de saker som du just den dagen känner dig tacksam för. Låt alltid en vara kopplad till naturen, en till de omständigheter som du kanske normalt tar för givet (någonstans att bo, mat att äta). Resten kan skifta från dag till dag. Detta är inget man slutar med utan det kommer att finnas med dig för resten av livet. Tills det kommer naturligt får man träna!

Tunga och lätta energier

Skillnaden mellan hur du uppfattade dig själv och livet de olika dagarna i exemplet ovan beror på din sinnesstämning, dina känslor och dina tankar. Den tyngre känslan i kroppen kanske berodde på att du kommit i kontakt med något obearbetat under natten. Sorgen satt kvar för att det tar en liten stund för kroppen att släppa ifrån sig den. Eller så stannade den för att du behövde uppleva den även i vaket tillstånd. Kanske behövde du känna känslan för att förstå lite mer om dig själv.

Oavsett är det lätt hänt att vi genast börjar värdera känslan som negativ, vilket snabbt leder till att vi börjar tänka negativt och på en väldigt kort stund har de negativa tankarna blivit som en självuppfyllande profetia, något vi attraherar mer av. Om vi inte medvetet väljer att skifta fokus blir dagen därefter.

Läs mer om tunga och lätta energier +

Känslan av sorg kan i stället få lov att vara kvar i kroppen, utan att vi behöver värdera den. Tvärtom, genom att omsluta den med kärlek och acceptans kan sorgen få lov att värka ut. De insikter som behöver komma kan i lugn och ro dyka upp. Att vissa dagar är tyngre och fyllda av lite tyngre känslor är inget negativt, det är en del av livet och framför allt en del av helandeprocessen. Det är vår benägenhet att värdera som ställer till det för oss.

När vi accepterar att en känsla finns inom oss, vare sig den är direkt kopplad till något som sker här och nu, eller om det är en gammal känsla som vill komma upp – så har den rätt att vara där. I samma sekund som vi säger till oss själva att det är ok slappnar vi av, och när vi slappnar av har även andra känslor möjlighet att ta sig igenom. Helandet kan ske snabbare om även lite förnöjsamhet eller tankar av tacksamhet kan få plats. Dagen har därmed en mycket större chans att upplevas positiv – även om det finns en känsla av till exempel sorg i kroppen.

Är det ilska som bubblar kan man möta den på samma vis fast mer med humor än omsorg. Ilskan behöver med all säkerhet få lov att finnas där. Med tillåtandet är risken betydligt mindre att den projiceras på någon annan och vi kan i stället klart och tydligt deklarera att i dag är vi ilskna och att det får lov att vara så. Ilska som inte trycks ner eller förkläs till något annat, är en frisk och härlig kraft som kan användas till något positivt under dagen.

Här kan du läsa om hur du vänder en sorgsen morgon.

Oro

En annan effekt attraktionslagen har i våra liv är när vi till exempel känner oro och fortsätter att göda känslan genom att gå in i det drama som vi har kopplat till den speciella oron. Det kan vara oro för någon annan, för ekonomin, för hälsan eller för världen. Ju oftare och längre vi stannar i oron, desto mer oro drar vi till oss. Viktigt i sammanhanget är att förstå att när vi oroar oss för att något ska hända – innebär det inte att vi manifesterar att just det ska ske. Det vi gör är att manifestera mer av oroskänslan inom oss, inte själva händelsen vi tänker på.

Läs mer om oro +

Varje gång vi upptäcker att vi befinner oss i en bekant situation där oron river i kroppen, har vi möjlighet att skapa förändring. Ett steg åt sidan, om så bara för några minuter, gör att nästa orostillfälle blir lite lindrigare. Vi tränar oss att fokusera på något annat och attraktionslagen följer snällt med oss. Till slut är det enkelt att hålla oron borta och med det nyvunna lugnet i kroppen, fortsätter vi att dra till oss mer lugn. Vi blir också mer konstruktiva i vår förmåga att bedöma situationen.

Allt vi upplever i dag är en manifestation av hur vi såg på situationen i går. Det innebär att hur du agerar på en situation i dag påverkar hur den kommer att upplevas i morgon.

När oron utgår från ett drama med egot som ivrig påhejare kan det dessutom vara svårt att avgöra vad som är intuition och instinkt och vad som är ett kroppsligt beteendemönster. Därför är mycket vunnet när dramat försvinner eller åtminstone har blivit medvetet och tydligt. Intuitionen blir starkare och är det verkligen fara å färde – då vet du!

ÖVNING: PROTOKOLL ÖVER ORON

Om du har för vana att oroa dig, börja föra protokoll över din oro. Skriv ner när du oroade dig, varför du gjorde det och hur det hela slutade. Att få ner det som sker på pränt hjälper dig att se klarare. Du ser vilka situationer som upprepar sig och det kan ge dig ledtrådar till vad din oro egentligen handlar om. Det hjälper dig att identifiera ditt drama.

För att bryta oron kan du träna dig i att vänta så länge som möjligt innan du släpper fram den och ännu längre tills du agerar på den. Om du till exempel väntar på ditt barn, din partner eller ett samtal, se till att du håller dig sysselsatt med annat och lugna oron när den kommer genom att säga till dig själv att det kan vänta ytterligare en stund. För varje tillfälle du gör så här, kommer nästa gång att bli lättare.

»Ju mer tacksamhet du känner, desto mer får du att vara tacksam över.«

Helandeprocessen

Att vara sitt magiska jag är att helas. Det innebär att vara detektiv i sitt eget liv. Genom att lära sig lyssna på kroppen, särskilja ego och drama från riktiga känslor och tillåta sig att vara precis som man är – helar man. Steg för steg, illusion för illusion blir livet klarare och mer hanterbart. Glädjen infinner sig oftare och förmågan att följa flödet i sitt eget liv ökar.

Under vissa perioder släpper kroppen ifrån sig mer känslor och minnen än andra. Det är perioder som kan vara lite tunga, trötta och kanske förvirrade eftersom en annan del av oss vill må bra och hålla i gång. När vi är omedvetna om att vi håller på att förändras är det lätt att värdera vår sinnesstämning som något negativt. Det som sker känns jobbigt och det gör att vi känner oss maktlösa. Ju öppnare vi är inför det faktum att det är som det ska, desto mer accepterande blir vi. Du kan läsa mer om helandeprocessen här.

ÖVNING: MORGONRUTIN

När du ligger i sängen på morgonen, nästan innan du slagit upp ögonen, tar du några riktigt djupa andetag. Fyll både bröstkorgen och magen, så mycket du kan. Släpp sakta ut luften. Därefter tänker du på vad du är tacksam för. Andningen gör att du helar och släpper ut spänningar som kan ha kommit under natten. Du får också i gång ditt flöde och din kontakt med livskraften. Detta är ett utmärkt sätt att börja dagen. Det är också en fin rutin att göra innan du somnar.

Rikedom

Att känna sig rik innebär för många en känsla av lättnad och frihet. Den allra största rikedomen är att se det som redan finns – allt det vackra, all kärlek och allt det magiska som finns runt omkring oss. Det är också att se det man slipper uppleva. Att vi har tak över huvudet och mat på bordet, slipper uppleva krig, att vara på flykt eller att vara sjuk.

Tacksamheten bör även inkludera den egna personen. Det finns så mycket att vara stolt över. Även det är en träningssak, för tyvärr har vi betydligt lättare för att kritisera och trycka ner oss själva än att berömma och känna stolthet. Vi är vår största rikedom.

Läs mer om rikedom +

För att träna upp förmågan att känna tacksamhet kan du börja med att varje dag räkna upp allt du är tacksam för, som i övningen ovan. Stort som smått. Materiellt, fysiskt och relationsmässigt. Tänk också på hur naturen påverkar dig. Kanske känner du tacksamhet över att solen tittar fram efter en veckas grådis, kanske njuter du av vinden i ditt hår eller så känner du kanske en djup tacksamhet över den profana skönhet som finns även i den minsta park eller grönyta, om man bara tittar efter.

I början känns det eventuellt som om du mekaniskt rabblar upp en massa ord. Det gör ingenting för första steget är att lära sig att se och uttrycka det vi ser. När vi utvecklar vår tacksamhet utvecklar vi även vår medialitet. Vi tränar oss att se det vi tidigare inte sett eller förstått värdet på. Ju mer du tittar, desto fler saker kommer du att upptäcka som du är tacksam över. Lek med tanken hur det hade känts om de inte fanns där. Det är så oerhört mycket som vi tar för givet i våra liv. Uppmärksamma det du har och märk hur det förändrar ditt sätt att se på livet.

Själva tacksamhetsenergin är den energi som uppstår när det du tänker träffar hjärtat. Ibland reagerar vi med att halsen snörs åt och att en eller annan tår rinner längs kinden. Det kan också kännas som om en djup frid sprider sig genom hela kroppen. Kanske får den dig att brista ut i gråt för att du kom åt en känsla som du inte tidigare tillåtit dig att känna. Låt det då ske. Det är ett djupt helande som sker med hjälp av tacksamhetsenergin.

Ju oftare du kan skapa tacksamhetsenergin inom dig, desto bättre. När du hittar den så håll kvar den så länge du kan. Låt den sprida sig i hela kroppen. Om du känner ett motstånd, då följer du känslan för att se om du har en övertygelse som säger att du inte får lov att vara lycklig. Det får du!

MEDITATION: NY VISION MED NYA PERSPEKTIV

Den här meditationen tar dig till en utställning om dig och dina perpektiv på livet. På ett mjukt och kärleksfullt sätt hjälper den dig att se hur du ser på det du saknar, respektive på det du har. Meditationen skapar en plats inom dig som du själv sen kan gå in och fortsätta förändra sådant du vill se annorlunda på. Den är 21 minuter lång.

Utställningen

med Lee Seger med musik av Elsa Esmeralda Hedberg

ÖVNING: GÅ DJUPARE

Välj en sak som du är tacksam över och skriv minst fem meningar om varför. När vi definierar mer på djupet ger vi oss själva större möjlighet att komma åt tacksamhetsenergin. Du får fundera, vända och vrida och något händer då djupt inom dig. Kanske stöter du på resonemang som egot vill göra gällande, var då observant på detta och bemöt det med kärlek och acceptans. Titta närmare på varför du tex blir arg eller irriterad när du skriver om sådant du är tacksam för. Detta är en oerhört helande övning.

Effekter

Tacksamhetskänslor har fyra avgörande effekter på oss. I samarbete med attraktionslagen ökar tacksamhet det positiva flödet i vårt liv. Vi ser vårt överflöd, alltså kommer det mer överflöd. Vi känner tacksamhet, alltså får vi fler tillfällen att känna oss tacksamma.

Den andra effekten är att när vi känner oss ledsna och ur balans kan den som har tränat på att framkalla tacksamhetsenergi på ett ganska enkelt sätt vända tillståndet inom sig. Vi har hela tiden ett val men om vi inte vet hur det känns att vara tacksam och att se det positiva i livet då är det betydligt svårare att välja. Därför tränar vi!

Den tredje anledningen till att arbeta med tacksamhetsenergin är att den helar och öppnar upp för kärleken. Det är svårt att vara bitter och långsint när det finns en starkare känsla inom en som känner förnöjsamhet kring sig själv och livet. Genom att varje dag arbeta med att känna tacksamhet och att verkligen låta den energin fylla hjärtat förändrar vi sakteligen oss själva. Vårt inre landskap blir mjukare, ljusare och behagligare. Det innebär att vi också drar till oss andra som känner likadant. Livet blir på så vis lättare och lättare.

Tacksamhetsenergin påverkar också synen på oss själva. Vi slutar att ta saker så personligt. Vi ser att den negativa känslan som just nu river i oss inte är den enda känslan som finns. Vi vet att den går över för det finns andra värden inom oss. Det som ibland kallas det inre vittnet utvecklas när vi lär oss att vi kan känna oss tacksamma samtidigt som vi upplever något förfärligt. Det är en magisk känsla, att inte vara totalt utlämnad åt det mörker som av olika omständigheter kan välla upp inom oss.

SYMBOLEN FRÅN LEE SEGER HEALINGKORT

Tecknet på kortet för tacksamhet från Lee Seger Healingkort, är en urgammal symbol för balans mellan det feminina, månen och det maskulina, solen. Män som kvinnor, liksom hela vårt universum består av feminina och maskulina energier och det är balansen mellan dessa som skapar harmoni. Vi behöver kunna röra oss mellan det inkännande feminina och den utåtagerande kraften för att kunna leva ett gott liv. Symbolen påminner oss om det.

Jag använder den symbolen för alla korten i sviten om BALANS och tacksamhet är en av de kvaliteter som behövs för att ha en god balans i livet. Att den är grön, precis som hela temat här, beror på att det är hjärtchakrats färg, kärlekens färg, och vad är tacksamhet om inte ett fantastiskt sätt att uppfatta och förstå den villkorslösa kärlek som strömmar inom så väl utom oss, som är den vibrationsnivå vi så gärna vill befinna oss på. Du kan läsa mer om kortleken och balansserien här. Nedan ser du hela sviten om balans och du ser att tacksamhet är i gott sällskap.

NYCKELORD FÖR TACKSAMHET: VILLKORSLÖS KÄRLEK . PERSPEKTIV . TRÄNING . STYRKA

 

© Lee Seger 2019