Välj en sida
Månen ur ett symboliskt perspektiv

Månen ur ett symboliskt perspektiv

Månen ur ett symboliskt perspektiv »Symboliskt står månen för det feminina, för förmågan att förstå sina känslor och att våga lära känna sig själv – att inte vara rädd för sitt mörker. Det är denna tolkning av månen som vi vill använda för att komma närmare oss...