Välj en sida
Värderingar

Värderingar

Värderingar »Egot värderar. Själen bara är« SJÄLENS RÖST . EGOT . ACCEPTANS .  OBJEKTIVITET . FRIHET Vi har en tendens att dela upp livet i bra eller dåligt, rätt eller fel, fult eller vackert. Att värdera är ett sätt att sortera. Vi gör det för att känna oss säkra på...