Välj en sida

Chakratornet

Meditationen vägleder dig igenom våra sju stora chakran och den ger dig möjlighet att hela saker som behöver helas. Du blir vägledd att stanna en stund i olika rum som symboliserar dina olika chakran. Jag säger samma sak i varje rum, men du kommer att uppleva helt olika saker. Du behöver inte forcera något utan kan om du vill bara observera det som sker och känns. Meditationen är 40 minuter lång